7. oktober er og blir debattens kjerne!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.03.24

 

Angrepet fra Gaza inn i Negev inneholder en ondskapens besatte kjerne som debatten ikke må slippe bort i fra. Selve angrepet vitner om denne ondskap - hinsides alle krigsregler - med følgende hendinger. Ikke glem det:

- Vel planlagt brøt de ned alle sperringer og stormet løs på ubeskyttet festungdom og meiet dem ned, Knivstakk og voldtok - endog lik. Herjet med vettskremte ungdommer og eldre og forsynte seg med rundt 200 gisler.

- Sprengte seg inn i privatboliger, skjøt, knivstakk, halshugg og drepte for barns og ektefellers øyne.

- Forsynte seg av kjøleskap, mens ondskapen pågikk. La babyer inn i steikeovn og stekte de levende!

- Ringte gledestrålende hjem til foreldre og med latter fortalte om massakrene og jødedrapene.

- Listen kunne bli lengre. Filmene de selv tok opp, blir heldigvis vist rundt i Vesten. Dette er og blir kjernen i Gazakampen, vitnesbyrd om en ond ånd og opp rippingen i jødenes dype traumer som de minnes med 2 min. stillhet på Holocaust dagen.

 

Angrepet vitner om en avgrunnsdyp ondskap rettet mot et gjennomtresket Guds folk som man ville ha "From the river to the sea. Palestina will be free". Jødene skal på ny utslettes - utenom alle krigens regler. Etter nederlagene fortsetter de å si at dette er deres hensikt uansett midler - som de demonstrerte 7. oktober.  Dette er den onde kjerne som intet media eller politiker må forvirre oss bort fra midt i reportasjene fra alle krigshandlingene. Det vitner igjen om jødenes og Israels kamp for sin eksistens.

Europa i kamp for sin eksistens gjennomgikk noe lignende da W. Churchill sendte bølge etter bølge av tunge bombefly over Kanalen og skapte grusomme ildstormer i tyske byer. W.C. utbrøt: "De skal få igjen med renter og renters renter - - - ò arme menneskehet." I sannhet ondskapen må stoppes - som Hitler måtte stoppes og avsluttet med selvmord i sin bunkers i Berlin.


Men nå - midt i striden - skuer vi fram mot Fredsfyrstens inngripen på en herjet planet.


Angrepet i Gaza var vel planlagt over lang tid tydeligvis sammen med mullaene i Iran. Hamas hadde også støtte fra en stor del av folket i valg ifølge media. Hvor fritt det var - kan diskuteres.


Angrepet og måten det ble gjennomført på, forteller i klartekst at dette var en utblåsning fra avgrunnen - som tydeligvis store deler av Vesten fornekter og ikke tror eksisterer: Satans rike. Her ser vi "riket" i klartekst m.h.p. de umenneskelige gjerninger rettet mot Guds folk som nå samles til Guds nye planer og Guds fremstøt for å: Frelse folk. Guds store hovedplan, og vi minnes nå ved kjærlighetens utblåsning ved Getsemane, Golgata og Oppstandelsen.
Uten å nevne navn - så vi for mange år siden en ikke ulik verbal utblåsing på kronikkplass i norsk presse, sterkt krenkende og harselerende over Guds folk. Kampen som nå utspiller seg om Jødestatens fremtid - minner ikke lite om den ondskapens vulkanutblåsning (Os Guienness uttrykte) ved revolusjonen i Paris 1789 - og som spredte sin røde, dødelige "lavamasse" utover den vestlige sivilisasjon. I bølge etter bølge kom den, i 1848, 1917, 1923 og videre. Et Vesten som mer og mer tydelig bærer preg av de "røde lavamasser" - nå med angrepet rettet enda mer direkte mot jødene samlet i Guds eget land for å realisere: Guds samling og fornyelse av folket Sitt, for Sin frelsesplan. Det må bes mye om at den norske stat kommer seg bort fra avveien i forhold til Israel. Takk for alle de org. i Norge som aktivt arbeider for Israel.