Uttalelser fra Akademiet for Kristen Folkeopplysning – 21. oktober 2023


Friskoler

Rettferdighet for foreldreretten og friskoler

Akademiet for Kristen Folkeopplysning vil offentlig hevde følgende. 

I forslaget til statsbudsjett 2024 har regjeringen foreslått en kraftig nedgang i bevilgninger til friskoler. Det hevdes at det er ut i fra rettferdighetsprinsippet. Vi registrerer at både Utdanningsforbundet (med 2 800 virksomheter) og Abelia (190 000 medlemmer under NHO) er uenig med regjeringen i dette kuttet!
I utgangspunktet tildeles private skoler kun ca 85 % av det den offentlige skole får tildelt og da er ikke kostnader til bygninger og vedlikehold medregnet. Disse friskolene tildeles ca 1 000,- / elev til slike kostnader, hvilket alle som driver vedlikehold forstår er nærmest en neglisjerbar sum.
Regjeringen foreslår nå altså å kutte fra dagens tilskudd 85 % og da for noen skoler vil de gå under 70 %, og noen betydelig mere, i tildelte midler.
Det forholder seg ifølge menneskerettene slik, at foreldre har retten til å bestemme hva deres barn skal lære. Naturretten forteller oss også at det er foreldrenes ansvar å oppdra og ta vare på sine barn.

I tillegg har disse foreldrene, for rundt 28 000 barn/elever i den norske friskole sektoren, spart den offentlige skolen for 15 % + alle kostander til bygg og vedlikehold i flere tiår. Foreldrene har også skattet til kommune og stat – slik at disse skattepengene skal kunne gå til opplæring av deres barn! Nå skal foreldrene, foreslår regjeringen, bruke allerede skattede penger til å betale enda 15+ %. Rettferdighet? Det er et naturlig krav at alle barn får tildelt den kronesummen som trengs for å drifte skolen de går på, dvs å tette gapet fra 85-100% + inndekning av kostnader til bl.a. vedlikehold av bygningsmasse.

For den som følger godt med registreres det også store problemer med uroligheter og mye vold i den offentlige skole, hvilket gjør at flere foreldre søker til friskoler for å sikre sine barns helse og opplæring.

I mange private grunnskoler lærer elevene at de har et genuint menneskeverd, de er verdt mere en hele verden og de er ikke kommet til ut av en tilfeldig tilfeldighet – det er også noe å tenke på i måneden (10.10.23) for Verdens Dagen for psykisk helse! 

 

 

Israel

Østenfor sine brødre – ikke i Gaza 

Akademiet for Kristen Folkeopplysning vil offentlig hevde følgende. 

Har vi en løsning på terroren i Gaza området ut ført av bl.a. Hamas – og der PLO i Judea og Samaria har et likt syn på Israel?

7. oktober 2023, en Sabbats morgen – trenger rundt 1 500 Hamas terrorister inn fra Gaza og dreper i overkant av 1 400 mennesker, kvinner, barn, babyer, gravide og menn. Udåden dokumenteres på sosiale medier, selv bilder av de drepte på de dreptes egne sosiale medier legger terroristene ut.

En del land var i sjokk – men er det grunn til å la seg sjokkere av handlingen mht at disse som gjorde dette i utgangspunktet ønsker jødene ut av landet Israel. De har på forhånd sagt HVA de vil gjøre med Israel og USA, men husk også resten av de vantro inkl nordmenn. Tidligere har Hamas drept 1 000 av sine egne på Gaza stripen i løpet av ett enkelt år (!), ved henging, dradd etter biler og mopeder. I Norge må regjeringen ha mer enn 24 timers betenkningstid… for å kalle 7. oktober Udåden for terror. Og ytterligere 5 døgn for å benevne Hamas som en terrororganisasjon. Oslo avtalen, fremforhandlet i Sarpsborg, med Arbeiderpartiet i spissen, husker vi skapte et alvorlig oppsving i terror mot jødene i Israel over mange år. Denne ideologien er den motsatte av den judeo-kristne arven, vi har bygd bl.a. Norden på.
Løsningen da, for å skrive det kort, den henter vi fra historien om hvor etterkommerne til Ismael etter hans mor trellkvinnen Hagar og faren Abram (Ismael var da halvbror til jødene) skulle bo. Det står at de skal bo østenfor sine brødre, der har araberne Sitt landløfte. Slik omtales dette i 1. Mosebok, 16, 10-12 og 15.

Og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde. Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød. Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre. (…) «Og Hagar fødte Abram en sønn; og Abram kalte den sønn som Hagar hadde født ham, Ismael.» Leser du historien til Islam kan du jo undres over hvor presis 1. Mosebok her er om Ismaels etterkommere.

Araberverdenen besitter rundt 600 x mere landareal enn Israel. De har milliarder av olje-dollar og kan ganske enkelt ta sine brødre østenfor Israel og reetablere dem der og ikke tvangs holde dem i Gaza. Det er jo ikke hverken til arabernes eller jødenes ve og vel at man etablerer en «to-statsløsning» etter modell av Oslo avtalen, det gir blodbad på blodbad. Etter Bibelen og Folkeretten har jødene retten på sin side når de bor der de gjør i dag. Historien har vist at jødene Selv må ha kontroll på et Nasjonalhjem, uten blir det svært kostbart for dem. Det vil også tjene oss hedninger og hedningkristne, til vår Velsignelse å Velsigne Israel. (1. Mosebok kp 12)