Østenfor sine brødre – ikke i Gaza

 

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.10.23

 

Har vi en løsning på terroren i Gaza området ut ført av Hamas – og der PLO i Judea og Samaria (vestbredden av Jordan) har et likt syn på Israel?

7. oktober, en Sabbats morgen – trenger rundt 1 500 Hamas terrorister inn fra Gaza og dreper i overkant av 1 000 mennesker, kvinner, barn, babyer, gravide, menn o.l. Og udåden dokumenteres på sosiale medier, selv bilder på de dreptes egne sosiale medier legger terroristen ut.

En del land er i sjokk – men er det grunn til å la seg sjokkere av handlingen mht at disse som gjorde dette i utgangspunktet ønsker jødene ut av Israel. De har på forhånd sagt HVA de vil gjøre med lille Satan som de benevner Israel (den store er USA). Tidligere har Hamas drept 1 000 av sine egne på Gaza stripen i løpet av ett enkelt år (!), ved henging, dradd etter biler og mopeder. I Norge må regjeringen ha mer enn 24 timers betenkningstid… for å kalle dette 7. oktober Udåden for terror. Og ytterligere 5 døgn for å benevne Hamas som en terrororganisasjon. Oslo avtalen, fremforhandlet i Sarpsborg, med Arbeiderpartiet i spissen, husker vi skapte et alvorlig oppsving i terror mot jødene i Israel over mange år.


Vi skal i denne korte artikkelen ikke ramse opp den geografiske historien til landbegrepene, Judea og Samaria, Israel og Palestina – men bare kort nevne at det aldri har vært et arabisk styrt landområde der man nå hevder Palestina ligger. Der ligger derimot Judea og Samaria, jødisk kjerneland rundt 3 000 år tilbake i historien. I tillegg er ikke palestinere et folk, de er derimot palestina-arabere – akkurat som det fantes palestina-jøder – for den som vil lese historien.


Løsningen da, for å skrive det kort, den henter vi fra historien om hvor etterkommerne til Ismael etter hans mor trellkvinnen Hagar og faren Abram (Ismael var da halvbror til jødene) skulle bo. Det står at de skal bo østenfor sine brødre, der har araberne Sitt landløfte. Slik omtales dette i 1. Mosebok, 16, 10-12 og 15.

Og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde. Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød. Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre. (…) «Og Hagar fødte Abram en sønn; og Abram kalte den sønn som Hagar hadde født ham, Ismael.» Leser du historien til Islam kan du jo undres over hvor presis 1. Mosebok her er om Ismaels etterkommere.

 

Araberverdenen besitter rundt 600 x mere landareal enn Israel. De har milliarder av olje-dollar og kan ganske enkelt ta sine brødre over – muligens til Jordan (men østenfor sine brødre) – og reetablere dem der, på de 77 % av området Palestina (ikke landet) som ble lovet jødene, men som ble fjernet fra det jødene skulle få, de måtte selvsagt si ja til det i 1948 for å få sitt hjemland der de kunne leve på de resterende 23 %. Det er jo ikke hverken til arabernes eller jødenes ve og vel at man etablerer en «to-statsløsning» etter modell av Oslo avtalen, det gir blodbad på blodbad. Det vil, uansett, få sin ende – slik du leser i andre avsnitt av Bibelen.