Viktig Nytt fra AKF

 

·        Morsdagsheftet 2011 - bestill for salg - god provisjon! (17.10.10) Mordagshefte kan nå bestilles for salg!

·        Gi oss i dag vårt daglige brød. (16.06.10) Et nytt hefte på 104 sider er kommet i handelen og består av flere artikler der tanker om naturressurser, mat-,
              
 råstoffproduksjon og miljø i Norge og u-land deles med leseren. Heftet er skrevet av sivilagronom Jørgen Høgetveit, som selv har jobbet svært mye – både i Norge
                og i u-land - med de temaene som tas opp.

·        AKF/Krossen Media nytt (01.05.10) Nylig publisert sang "Løft korsets fane høyt" med noter og besifring finner du i oppslaget. Du finner også AKFs nye katalog med bl.a. stoff om skapelsen, syndefallet og evangeliet og flere nye vakre kort til ulike anledninger.

·        Julekort og også kort til andre anledninger (16.11.09) Nye kort til jul og andre anledninger!

·        AKF reklame - dikt med mer (01.11.09) Bjarne Stoveland i Lys.: ”Det er flukt og høy himmel og Jørgen Høgetveits lyrikk. Et varmt, sterkt hjerte møter vi i de fleste

·        Morsdagsheftet 2010 - bestill for salg - god provisjon! (19.10.09) 14. februar 2010 er det Morsdag. Bestill allerede nå det eneste heftet, I Norge, til Mor på Dagen!

·         LYS septembernummeret er nå i trykken. (15.08.09) Du får det gratis ut året og de tidligere nr. med, om du er rask med bestillingen.

·         Fedrene fra Adam (13.07.09) Ny interessant brosjyre fra AKF/Krossen Media de eldste fedrene fra ADAM og fremover noen tusen år. Det understreker hvor pålitelig Bibelens fortellinger om den første tid på jorden er. A5 hefte på 8 s. Kr. 10 pr stk. Tar du 20 stk senker vi prisen til kr. 5,-. (Filen er i Publisher)

·         Vi trenger selgere og gir god provisjon (03.01.09) Flott Morsdagshefte til mor på morsdagen. Ta gjerne og organiser en barne-/ungdomsflokk som selgere slik en av våre storselgere på Vestlandet gjorde.

·         Morsdagshefte 2009!  (26.11.08) Morsdagshefte til morsdagen 8. februar 2009 kan nå bestilles. Kontakt akf-evje@online.no eller 379 30 269 for bestilling! Gode rabatter til selgere!

·         AKF med CDer, Kasetter og litteratur julen 2008 (15.11.08) Her skaffer du deg trygge julegaver med mening til julen 2008! Bestill i god tid!

·         Ny lovgivning i Norge (20.06.08) I en tidsepoke i Norges historie der både regjering og storting gjør vedtak som strider mot Norges Grunnlov og mot Bibelen, Guds Ord – bør du ta deg tid til å høre 2 intervjuer om hvordan tilstanden er i Norge. Og ikke bare om tilstanden, men også få med deg råd og ideer om hvordan Norge igjen kan bli et kristent land.

·         Bibel glossar klar med Josvas bok (30.05.08) Einar Bryn sier om glossaren av Stein Henriksen: ”Jeg ser på Henriksens arbeidet som en gave - og jeg tror at det er mange som kunne tenke seg til å studere bibelhebraisk (og nytestamentlig gresk.)”

·         Ny lovgivning i Norge som bryter ned kristenretten som hjemmet, skolen og staten er bygd på. (13.05.08) Bestill nylig utgitt CD og hør også gratis foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover.”

·         Morsdagsheftet trenger flere selgere nå - her kan du bestille Morsdagshefte før Morsdagen den 10. februar!

·         AKF reklame 2008 (02.03.08) Her finner du bl.a. god litteratur.

·         Glossar på GT for første gang på et nordisk språk (09.11.2007) "Tidligere sokneprest Stein Henriksen utgir i disse dager en glossar på Det gamle testamentet på norsk. Så vidt han vet - finnes det ikke tilsvarende på noe nordisk språk. Han har arbeidet med prosjektet i 20 år og håper at det kan være til hjelp og nytte for både studenter som studerer Bibelen og til folk som ønsker å lese grunnteksten i Det gamle testamentet." Les mer.

·         Morsdagshefte 2008 - Morsdagshefte er nå klart og kan bestilles! Dette heftet er første nummer av bladet LYS som utgis i fem nummer per år. Les mer og spre gjerne linken til venner og bekjente.

·         Til Galla eller døy - Misjonshistorien inneholder mangt som mange i den vestlige verden nok har glemt eller aldri har hørt om. Misjonær Haktor Thorsen har nå fått publisert "Til Galla eller døy" i et hefte med et innhold som burde være allemannseie. Før du har lest heftet på 40 sider vil du neppe forstå hva dette dreide seg om av Gudstro og lidelse, men også velsignelser! Les mer!