AKF/ Morsdagsheftet markerer 250-års minnet til Hans Nielsen Hauge
- med to store og viktige artikler

 

MORSDAGSHEFTE 2021 markerer H. N. Hauges 250-års minne med to store og sentrale artikler. Hauge var født i 1771 og døde 1824.  Luther og Hauge var begge sterke forkjempere for Guds Skaperordning og familien. Det er vårt fokus i Morsdagsheftet!

 

Morsdagsheftet i år, 2021 går rett inn i kjernen av familien, foreldre og barn og TIL-KNYTNINGENS fundamentale betydning. Den trues nå av bl.a. Barnevernet - som endog fjerner diebarn fra MOR. Barnets tilknytning - først til mor og så til hele familien og slekta har fått stor spalteplass til dr. Brit Høgetveits grundige artikkel. Dette danner grunnlaget for de senere samfunn som bygges mer eller mindre solide. Svikter det her, raser sam-funnet før eller senere. Samfunnet - hvor man har funnet sammen - oppløses. Derfor kjøp og les - for både å forstå hva som foregår og selv være rustet når slike saker kommer deg inn på livet og du må stille opp. Bl.a. når politiet tramper inn i hjemmet ved akuttplassering av barna.

 

Så skal Norges store gjenkristner og gründer feieres: H. N. Hauge. Han ble født i 1771 og satt inn i sin store tjeneste av Gud i 1796 ute på et jorde i Tune i Østfold. Med sin mektige Gudgitte forkynnelse og praktiske hjelp utførte han et storverk for land og folk i dyp nød.

I Morsdagsheftet har vi valgt å markere Hauge og hans betydning med ei kvinne som ætta rett ned på haugianerne på det store Fennefoss senteret her i Evje og Hornnes kommune: nemlig bestemor Jorann Høgetveit. Hun levde etter haugianernes sentrale motto: "Gudsfrykt med nøysomhet" - og latskap var ukristelig. Hennes og bestefars hjem ble et sentralt misjonshjem hvor alle 6 barna ble med på himmelveien - 3 av dem ble misjonærer. Her vanket mang en emissær til mat og husly i alle 40 år da bestefar - som startet Kinamisjonen - var formann.

 

Så er det mye annet viktig og godt evangelisk stoff i Morsdagsheftet - som vi trygt anbefaler deg. En flott fotomontasje fra Færøyene med historisk stoff om Norgesveldet og Kong Sverre. Norge trenger dette NÅ! Bli med - spre ut til familien, slekt, venner og kjente.

 

Morsdagsheftet koster kr 50,-. Og et Ab. inkl. M. heftet kr. 250,-. Mail: akf-evje@online.no eller ring/SMS 90 83 43 79 - så blir du med gratis masseutsendelsen til alle våre selgere.
Tar du mer enn 10 stk, gir vi god rabatt og over 30 enda mer!

Jørgen Høgetveit
Redaktør