Uten skog intet liv

 

 

Til div media, fagfolk, politikere m.fl.

 

Vedlagt finner du et helt nytt hefte (se link: Her) med solide fagartikler om skogens betydning for miljøet og de store spørsmål i tiden. Dessverre er skogens betydning i stor grad oversett - selv om avskogingen i verden - og manglende reskoging - kanskje er et hovedproblem.

 

Les mer om innhold m.m. på de 7 s i vedlegget.

De første fire artiklene - samt en artikkel på engelsk - er skrevet av forstkandidater som også har hatt informative og ansvarlige stillinger i samfunn- og næringsliv.

 

En kort artikkel av prof. ved Universitet for miljø- og biovitenskap Halvard Kvaalen har vi også fått anledning til å bruke. Den dreier seg om skog og nedbør.

 

Avslutningsvis har undertegnede to artikler om skogen i global sammenheng, og hvor viktig det er å gjenreise den. Siste artikkel er forøvrig gjengitt i Stavanger Aftenblad med godt utstyr. Det er også med konkret informasjon og erfaring fra u-hjelp/skogreisning i Etiopia.

 

Heftet er på 80 s. og prisen er så lav som kr. 78,- + frakt - i håp om å få god spredning.

Bestillingen sendes til AKF/Krossen Media, Pb. 196, 4734 Evje, tlf.: 37 93 10 53

eller akf-evje@online.no    

 

Send gjerne denne e-posten videre til kollegaer.

 

Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit, sek

sivil agr.