Rettskilden for det Sanne og gode samfunn

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.04.11

 

Frihet og orden er sentrale ord i et menneskeliv og i det store samfunnsliv. Fullstendig og grenseløs frihet gir kaos som ingen kan leve med, og total orden gir diktatur som oppleves ondt og begrensende og gir ikke rom for utfoldelse av evner og anlegg og skaperkraft. Da gjelder det å finne den rette frihet og orden fra den rette og gode rettskilde som er sannhet og gir bærekraft til livet. Denne frihet og orden gir nemlig også frihet til annerledes tenkende og troende – selv om man ikke er enig med dem i ett og alt. Det gjør ikke de fleste andre ”rettskilder”.

 

Hvor finner vi altså et slikt system og liv som gir oss dette? Det er det grunnleggende og fundamentale spørsmål.

Historie av ymse slag kan fortelle oss mye om det, både enkeltmenneskers historie, religionshistorie og nasjonale historier.

 

1. Enkeltfedre. Hebreerbrevet 13 råder oss til følgende: ”7. Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro! 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. 9 La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer!”

 

2. Både Bibelen og en stor historiker som briten A.J. Toynbee kan fortelle oss om forskjellige kulturer – hva som bygde de – og hvor og når de sporet av og gikk under, altså deres vekst og fall. I flg. historikeren Toynbee er det i alt 23 kulturer som har vært gjennom prosessen av vekst – svikt til sammenbrudd.

 

3. Vår egen nasjonale historie – særlig tiden fra da Haugebevegelsen brøt fram – etter firehundreårs natten - og de 200 hundre år som fulgte, er vel verdt grundige historiske studier og studier i Guds Ords lys. Her ligger grunntankene som Norge ble bygd på. Og i den grad vi forlater dem – skjer det samme med vårt folk som de mange andre folk og kulturer som gikk under.

 

Dette siste kan vi i AKF/Krossen hjelpe deg med i denne påsken. Ring oss eller skriv oss så sender vi omgående litteratur slik at du kan bli med i arbeidet for å redde land og folk:

  1. ”Norges frigjøring. Jørgen Løvland og 1905.” Av Jørgen Høgetveit kr. 175,- En rekke gode omtaler av red. Kleppa, sjefsred. F. J. Sæle, forsker N. Yri, Tollak Jakobsen m.fl.
  2. ”Aktuelle artikler om 1905 i 2005.” Av Jørgen Høgetveit kr. 150,-.
  3. ”Hans Nielsen Hauges forkynnelse” Av forkynner Kjell Dahlene. Hefte kr. 45,-. Meget god omtale av red. Kleppa i Dagen.
  4. ”Arven, ansvaret og fremtiden”. Av forkynner Kjell Dahlene. Hefte kr. 45,-.
  5. NY! ”Hans Nielsen Hauges Reiser, viktigste Hendelser og Tildragelser, i Norge fra 1796 til 1814”. I ny språkdrakt av Trygve Einar Gjerde. Hefte 80 s. Kr. 68,-
  6. ”Agder og Rogalands kamp i gjenreisningen av Norge” Foredrag av Jørgen Høgetveit på Å bedehus i Lyngdal. (Gratis vedlegg ved kjøp av litteratur over)
  7. ”Hans Nielsen Hauge 1796 til 1824”. Fordrag på Evjeheimen 2005 (Gratis velegg ved kjøp av litteratur over) + fr.

 

Nasjoner basert på den ”evangelisk – lutherske” arv har vist seg å gi de frieste og mest bærekraftige kulturer – det er riker med et budskap som gir rom og håp for fremtiden her på jorden og håp for evigheten hos den eneste og levende og sanne Gud.

 

Kontakt:

AKF/Krossen Media Pb. 196, 4734 Evje

tlf.: 37 93 10 53,  faks 37 93 01 57 e-post: akf-evje@online.no