H. E. Nissen med    

             taler over Davids Salme 51

 

CDer med to taler på hver inkl litt sang,

totalt 6 CDer for kr 300,- (Inkl. mva. + frakt)

 

 

 

AKF/Krossen Media Pb. 196, 4734 Evje

Tlf.: 379-31053 Faks 379-30157

 

 

   H. E. Nissen med    

vidunderlig trøsteforkynnelse over Joh. Åp.

 

 

1.      Kassettbok m.6 kassetter kr 325,-

2.      CDer 8 stk kr. 325,- (Inkl. mva. + frakt)

 

 

Tilleggsstoff:

 

3.      Kjell Dahlene synger/forteller vekkelses-sanger/

Moody og Sankey. kr. 120,-+ fr.

4.      K.D: H. N. Hauges forkyn. kas. kr. 40,-

5.      K.D: Arven, ansvaret, fremtiden. heft. 45,-.

6.      Riv tankebygg/evolusjon "Stein-Bein" 59,-

 

AKF/Krossen Media Pb. 196, 4734 Evje

Tlf.: 379-31053 Faks 379-30157

 

 

     H. E. Nissen

              taler over Korset i lys av GT

 

 

       5 CDer inkl litt sang, for kr 300,-

       (Inkl. mva. + frakt)

 

 

 

 

AKF/Krossen Media Pb. 196, 4734 Evje

Tlf.: 379-31053 Faks 379-30157