Nytt nr av LYS ut nå!

 

Lys er et av de få – kanskje det eneste - kristne blad som kjemper for kristen tro og tenkning i alle relasjoner:  relasjonen til Gud, til medmennesket i familien, menighet og samfunn og relasjonen til natur og ting som en helhet.  Alle disse relasjonene som vi lever i hver dag og er avhengige av er ordnet på beste måte slik de blir ordnet ut fra Skriften alene. Vi har stadig i tankene alle typer –ismer, ideologier og andre tankebygninger som reiser seg mot den bibelske kunnskap på disse tre områdene for å rive dem ned. De har allerede gjort nok vondt i landet vårt.

 

Vi prøver med våre små ressurser å fange opp mye av det som sviktes ute og hjemme på et eller annet av disse områdene, for vi vet at når kristne tanker forsvinner ut av styringen av disse relasjoner – er det ikke lenge før verdens tanker (tidsånden) tyter inn og eter om seg som kreft. Til slutt er huset (Det norske) ryddet og rent - og like etter vender den onde ånd tilbake med syv andre onde ånder og besetter huset og det blir ulevelig. Noe som er på full fart med å skje i det Norske hus for tiden. Vi vet hva som var fundamentet til fedrene våre som bygde landet fra ca 1800 og oppover!

 

I relasjonen til Gud sprer frafallet fra Skriften seg og dermed forfallet seg med uhyggelig fart. Se bare på Den norske kirke, dens tjenere og budskap i dag. Og dette har teologene fra UiO og MF spredd langt inn i organisasjonene og lekfolket også. NRKs forkynnelse og andaktsliv er verre enn verst. Det er mer eller mindre ren forførelse, som ”Under samme himmel”, ”Verdibørsen”, for ikke å snakke om ”Trekant-relasjonen” osv.

 

Relasjonen til medmennesket: Når denne basis sviktes, kommer forfallet i relasjonen familien (ekteskapet), fra fosteret (fosterdrapet) og barnet, i menigheten og samfunnet og til slutt nasjonens lover (folkesyndene blir lover) og nasjonene i mellom. Selve styringsformen ødelegges også fra å ha en riktig frihet og orden basert på en rettferdig rettskilde i Bibelen – til ” sprukne brønner” med urett, kalde kjærlighetsløse hjerter og kaos for så å havne i diktaturet før eller senere.

 

Menneskets forhold til naturen slipper heller ikke unna frafallet og grådigheten. ”Vi ble vår jords vandaler” som min gamle professor sa. De produktive arealene av jord, skog og beiter, vann og fiskeressurser som skulle gi oss mat, råstoffer og miljø til å leve i, blir utsatt for feil forvaltning, rovdrift, og produktene misbrukt for en billig penge. Materielt sett er det det viktigste for livene våre. Skaperverket er Guds bolig for menneskene gitt oss til bibelsk og forsvarlig forvaltning. Vi tar stadig opp dette i Lys og ser på hvordan man steller seg med naturressursene og de gamle og rette naturforvaltere: bøndene. Det er ikke noe godt syn det vi ser, og få bryr seg – lite også de kristne media, selv om det dreier seg om medmenneskets fremtid. Det økologiske miljøhysteriet har ikke mye bibelsk tankegods i seg – som vi forsøker å basere oss på i Lys.

 

Hvis ikke vi ser og forstår hva som skjer i alle disse relasjoner – vil vi få den ene onde overraskelsen etter den andre – for konsekvensene kommer. Kulturen vår blir ødelagt om det ikke reises en kristen motkultur basert på Skriften. Tenk bare på hva prof. Danbolt m.fl. sa om ”det nye kjønnsrollemønster” allerede i januar 1978. Nå er det her med alle slags uhyggelige relasjoner mellom mennesker.

Fagfolk i naturforvaltning har lenge påpekt den uhyggelige feilforvaltning av jord og skog og spår massesult også for Norge. Men man vil sikkert bli like overrasket når det kommer for fullt, osv. osv. Hvem kunne vite det – sier man da? Man avviker ikke ustraffet fra Skaperens oppskrift for livet i disse tre relasjoner. Menneskets formørkede og hovmodige ”forstand” finner ikke Sannhets vei uten Bibelens Gud. Bibelen sier det, og vår historie viser det.

 

Vi kjenner faktisk ikke noe annet blad, heller ikke kristne aviser og media som prøver å kaste lys inn over hvordan mennesket innretter seg på alle de tre områdene samlet og i helhet ut fra bibelske tanker. Unntaket må være de glimt man ser i de media som er opptatt av Israel og landets gjenreisning – men de også har ikke forstått godt nok hvilke perspektiver jødisk og bibelsk naturforvaltning kan og vil bety for verden den dag de får slippe til. Tar vi feil, hører vi gjerne fra dere der ute. Men uansett så er det denne helheten vi trenger og presenterer i bredden og dybden. Vi i redaksjonen tror også dette er årsaken til alle de hyggelige og takknemlige tilbakemeldingene vi får fra de forskjelligste hold - helst av fotfolket som skal leve livene sine midt i hverdagen i alle disse relasjonene, og føler seg sviktet av lederne på det ene området etter det andre.

Vi har i noen år tatt vare på en del av disse gode ord – noe Trygve Bjerkrheim også gjorde og vi lærte det fra. Nå har vi 18 - 20 A4 sider med slike oppmuntringer, og det er med og varmer og gir mot! Og opplagstallet holder seg oppe på 3185 i dag!

Takk skal dere ha!

 

Vær med du også å spre LYS og den bibelske tankeverden  i denne mørke tid – så blir det fremtid og håp for tid og evighet. Du får 5 nr. i året og Morsdagsheftet som et av dem – for den svært rimelig pris av kr 175,-.

 

 

Adressen er fortsatt:

 

AKF

Pb. 196

4734 Evje

 

eller ta kontakt på

 

Tlf.:           37 93 10 53

E-post:      akf-evje@online.no

 

 

Mvh

Jørgen Høgetveit

AKF, sekretær