Ny lovgivning i Norge

- som bryter ned kristenretten som hjemmet, skolen og staten er bygd på.

 

Under ser du coveret på en nylig utgitt CD der sivilagronom Jørgen Høgetveit intervjues av Per Nygaard.

Temaet som omtales går rett inn i samfunnsutviklingen i dagens Norge og handler om flere av de

lover som nå er på trappene.

Vi vil anbefale alle som ønsker en presis og kortfattet oversikt og ideologisk vurdering av dette ut

i fra bibelsk tenkning å skaffe seg denne CDen til kr 50,- + porto. Den kan også brukes som en gave!

 

Bestilles fra:

AKF/Krossen Media

Pb 196

4734 Evje

 

eller til

 

E-post: akf-evje(a)online.no

 

 

Tillegg:

For de som ikke har hørt foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover.” fra 1978/79 (av Jørgen Høgetveit)

kan det lastes ned her: http://kommentar-avisa.no/JH%20Mp3%208,75%20MB.mp3

Foredraget er i dag svært aktuelt og kan være greit å ha lyttet til før man hører Per Nygaards intervju.