Morsdag Søndag 10. Februar 2019
– Bestill Morsdagsheftet nå.

 

 

Mere informasjon om hvordan du selv kan selge
bladet til andre og om innholdet:


Det hadde vært hyggelig å få en hjelpende hånd fra deg også til salg og omtale av Morsdagsheftet 2019.
Morsdagen er 2. søndag i februar 2019. Prisen per hefte er kr. 50,- og for deg som selger gis god rabatt om du tar over 10 stk.
Bladet er nå i trykken og vi venter det inn i god tid før jul så vi får
pakket det før jul til både 3 000 abonnenter og våre selgere. De du ikke får solgt returnerer du "toppen av" til oss.

VI SKULLE GJERNE HATT DEG MED NÅR vi skriver ut lista og papirene til selgerne. Da får du gratis frakt.

Svar på denne mailen eller send brev til AKF / Pb. 196 / 4734 Evje, eller på SMS 90 83 43 79 eller e-post akf-evje@online.no

 

Innholdet er slik i år:

Forsidebildet har budskapet: Norge feirer det "første riket" familien - og forteller om hva ekteskapet betyr.

Så har vi tre aktuelle ledere på s. 2: Brudeferden i Hardanger og dagens brudefester. Åndskampen spisser seg til mot hjem og familie. Kjøkkenbenken i tjeneste for livet.

På s. 3 det flotte diktet: Brudeferden av Andreas Munch.

På. s. 4-5: Biskopen og hans gode medhjelper. Brorson og kona i strid for Guds rike.

På s. 6 m. fl: "Terje Vigen i tekst og bilder. En mann i kamp for kone og barn og tilgivelsens makt i møte med råskap.

På s. 8: Heltids - eller deltidsstilling? Et stadig tilbakevendende spørsmål? for mor og hjemmet - skriver en lege om.

På s. 10: Kjøkkenbenken i livets tjeneste. En lege undres hvorfor Ingrid Espelid Hovig ble hele Norges matmor og topp populær
ved kjøkkenbenken på TV samtidig som kjøkkenbenken er så utskjelt?

På s. 11: Medhjelperen av forkynner Kjell Dahlene. De bibelske perspektivene er viktig for Morsdagsheftet.

På s. 15: Hanna i Tempelet. Hvordan kan en mor leve et hellig liv, et liv som er et trosforsvar for verden". Dette skriver Jogeir Lianes om.

På s. 16: Guds Sønn har gjort meg fri. En vidunderlig andakt av vår formann H. T. Aarstad.

På s. 17: Hjemmene får mat, lys og bærekraft ved Victoriasjøen. Flott prosjekt for å produsere livs grunnlag for og lys i hyttene for familien, mor og barn.

På s.18: Profetene og Jesus viste til og illustrerte forkynnelsen med Skaperverket. Flotte naturbilder koblet til bibeltekster.

På s. 19: God hilsen fra dr. Terry Mortensen i Answer in Genesis, og hans familie, med et flott familiebilde av en stor familie.

På s. 20: Gud er til! "Uten unnskyldning." Artikkel til kristendomsforsvar.

På s. 21: Kongshaugen Kristne Grunnskole i Larvik.

På. s. 24: Vakkert bilde fra misjonsgarden Høgetveit med en kort historikk om dannelsen av Kinamisjonen og tre vers om ORDET til verdens ende.

 

Vi håper du finner dette interessant og vil være med oss i striden for mor, hjem og familien. AKF med Morsdagsheftet er eneste trykksak i Norge som
markerer Morsdagen!

Hørere gjerne fra deg og du i media - om du vil lage en omtale til ditt organ.


Beste hilsen
Jørgen Høgetveit
Akademiet for Kristen Folkeopplysning
sekretær