Bestill LYS og Morsdagsheftet

 

 

Forside og bakside av bladet LYS desember 2015 ser du under.

Om du ikke allerede er blant våre ca 3 000 abonnenter - håper jeg at du finner det så interessant
at du bestiller et års abonnement. Da får du 5 nr i året - og det første nr er Morsdagsheftet

i full farger som vi trykker i 9 000 eks som går til våre abonnenter samt flere hundre

selgere. Forside og side 3 av Morsdagshefte ser du også under.


Vi mottar gjerne ønske fra deg om å være selger av Morsdagsheftet.

Bladet koster kr. 50,- og tar du over 10 stk får du god selgerrabatt.

 

Bestiller du LYS nå - sender vi deg siste årgang gratis og neste årgang betales

kun med kr. 200,-.

 


Bestilling sendes til:

AKF
Pb. 196
4734 Evje

 

eller Tlf/SMS: 908 343 79

eller e-post:
akf-evje@online.no


Beste hilsen
Jørgen Høgetveit

Redaktør

 

 

Siste side LYS Desember

 

 

Side 3 av Morsdagsheftet

 

 

Avslutningsvis:

Familien er Guds skaperordning - Guds vilje og ordning for livene våre. Ødelagte hjem, sterkt

synkende barnetall og stor innvandring skaper noe som gjør at freden og bærekraften svikter for nasjonene.

Derfor bør også budskapet om historisk utvikling, bibelens svar bl.a. i "Fra Skapertro til Frelsertro"

Norges Kommentar Avis (på YouTube) spres videre vidt og bredt i vårt kjære fedreland som Gud ga oss

Det norske hus og misjonsbasen Norge.
Gir Gud tid må gjenreisningen skje fra bunnen - slik Paulus forkynte i Athen og fedrene skapte
Det fredelige hjørne av Europa hvor en kunne ta  vare på seg og sine og folket for tid og evighet.
Det skal megen bønn til!