Akademi for Kristen Folkeopplysning

 

Av Redaksjonen – 10.05.18


- har nå passert 65 år i åndskampen for Bibel og Norges «evangelisk-lutherske» basis. I de senere årene har vi stort sett bare hatt adgang til våre egne kanaler ut i folket. Men de har vokst godt. Vi nevner www.Kommentar-Avisa.no som er en privat nettside som redigeres av jr. og sek.
Sek. i AKF redigerer. LYS (24 s A4) med Morsdagsheftet er vårt hovedorgan som kommer ut i knapt 3 000 eks.

Ellers gir vi ut litt CD-er, bøker og en god del hefter med toppaktuelle tema. Ring oss på 90 83 43 79 eller skriv oss på akf-evje(a)online.no så sender vi deg katalogen. Vi jobber for tiden med en ny hjemmeside som du kan nå på www.afkf.net  

I 9 år hadde vi bibelseminar på leirstedene Laberget og Solgry og fast med var sjefsred. Arthur Berg, C. Fr. Wisløff, Guttorm Raen, rektor Bovim m.fl. og ledet av tidligere prost Stein Henriksen, rektor Asbjørn Stoveland og sek. i AKF. Disse støttet arbeidet til AKF godt med sin deltagelse, artikler til LYS og flere støttende uttalelser.
Juni nr, i faksimale under, har solid stoff om apologetikk. Vi nevner flere sider om forvaltning av naturressursene - for om det hadde blitt gjort rett - hadde ikke landene "spydd" (GT) folk som ørkenflykninger, tappet u-land for arbeidskraft og skapt store innvandrerproblemer. Topp aktuelt.

Dette nr av LYS er nå i trykken. Vil du se foredraget Fra Skapertro til Frelsertro klikker du på linken.