Klipp og kommentar, 11.01.2016

Korte kommentarer om kulturkamp, innvandring, nasjonalstaten og ulvepolitikk


Konfliktskapende kulturkamp

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Aftenposten mandag 16.11.2015 skriver "Etter sjokket kommer sinnet." Og ingressen lyder: "IS ønsker å svekke Frankrike og andre vestlige samfunn ved å skjerpe konflikter. Terroristene i Paris kan ha levert en gavepakke til Marine Le Pen og Nasjonal Front."

NKA kommenterer
Riktig observert og påpekt. Men ved ytterligere ettertanke er dette også gammel marxistisk teori praktisert på mange måter i en rekke land. Det begynte med arbeidere mot eiere, brune mot hvite, mexicanere mot amerikanere, kvinners mot menn (feminismen med rot i bl.a. marxismen) osv. Et meget effektivt våpen for å bryte opp kulturer og det vestlige sivilisasjon av kriten rot - er det mange som har ønsket å splitte opp og rive ned.  Artiklene under  om ideologiene som brukes for å få dette til over tid er nyttige perspektiver å ta med seg i gens situasjon.

Det finnes dyptloddende artikler om dette på følgende linker:

The Historical Roots of “Political Correctness” av Raymond V. Raehn

 

Karl Marx's American Triumph av Raymond V. Raehn

 

Særlig artikkelen om marxismens klassekamp opplegg i USA er interessant og kan fort forstås i relasjon til flyktningestrømmen som absolutt synes å være organisert, men av hvem?

 

 

"Drømmen om Europa" og kristen nasjonalstat

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Aftenposten 14. 11.2015 skriver Ola Storeng om "Flyktningbølgen. Sverige følger etter andre EU-land og gjeninnfører grensekontroll. Drømmen om et grenseløst europeisk fellesskap kan rakne." Han antyder lengre nede også at det finnes en annen drøm: kollisjonskurs.

NKA kommenterer
Det er merkelig å merke seg hvor totalt blank moderne media er i kristen tekning som man hadde før da man om dette spørsmålet tenkte i kristne nasjonalstater slik Ap. gj. kp. 17 tenker i nasjonalstat
" 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss. 28 For i ham er det vi lever og rører oss og er til, som også nogen av eders skalder har sagt: For vi er også hans ætt."

Og i bakhodet hadde man sikkert også menneskets trassighet og hovmod hvor de var bedt om å underlegge seg jorden og oppfylle den, men gjorde det stikk motsatte sentraliserte, avsatte Gud, bygde mot himmelen i Babel - og fikk Syndefloden og Babels forvirring. Så ble de dømt og tvunget til å følge Skaperens vilje og opplegg.  Og Skaperens skaperordning fr den tiden har selvsagt ikke forandret seg selv om man ikke hører det forkynt, mens endog topp politikere talte om det i det nittende århundre!

 

Flykter for livet eller ikke?

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Aftenposten 14.11.2015 skriver "Vi heller til Tyskland" og "Flere trekker asylsøknaden og reiser fra Norge". De fortsetter ingressen: "Både UDI og migrantorganisasjonene får daglig henvendelser fra migranter som ønsker å reise videre eller returnere til hjemlandet." Det klages på mat, opphold og behandling forøvrig. Noen klager på at de blir kjørt høyt til fjells og ensomhet.

NKA kommenterer
La det være krystallklart at de som rømmer for livet skal vi ta imot med åpne armer, men man forventer en stor grad av takknemlighet og tilpasning bl.a. som man så det med de 6000 havflyktningene som  kom fra Vietnam. Og ut fra hvordan en elv ville reagert over å ha reddet livet. Men her seer det ut til å være en stor majoritet med økonomiske flyktninger, bl.a. helt oppegående menn som absolutt trenges i sitt hjemland for å  hjelpe og støtte de svakere grupper der. Om har mistanke om andre grunner enn flukt for livet - er det god grunn for å sende dem til ensomme høyfjellshotell. De har det aldeles ikke vondt der heller - og etter en tid får en ut den sannheten som gjør at de vender hjem og tar seg av sitt eget land og befolkning. Vi skal gjerne hjelpe dem der om de vil høre etter og arbeide. Undertegnede har en rekke erfaringer fra u-lands arbeid i flere afrikanske land.

 

"Fakta ikke nok i ulvesaken"

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

- skriver Benedict Pentz i Nationen fra UI i Stavanger den 16.11.2015 og fortsetter: "Folks opplevelser av rovdyr må legges vekt på i rovdyrdebatten, mener forsker." Disse forskerne har bl.a. funnet ut at denne "saken ikke holder med fakta."

NKA kommenterer
I den videre artikkel er det for så vidt ikke så mye nytt og interessant, men en god del selvfølgeligheter selv om de er produsert av forskere. Det er synspunkter som er lett observerbare når en har jobbet i marka med denne saken. Men overskriften er meget interessant, for ulvesaken har ikke bare fakta på mange plan, men har også et perspektiv ned i menneskesyn og ideologier som nok er avgjørende for hvorfor velutdannede, "ansvarlige" mennesker kan planlegge og gjennomføre en offentlig rovdyrpolitikk og kanskje vel så det. Spesielt er ulvepolitikken etter mitt syn helt uforståelig hvis man ikke trekker inn andre og dypere fakta - når politikken arbeide mot Norges RETTSFUNDAMENT om eiendomsrett, forvaltningsrett og livssituasjonen som skapes for tusenvis av mennesker og deres barn utover i Bygde-Norge - samt Norges selvforsyning av mat. Der må det andre og dypereliggende fakta til for å forstå!