Klipp og kommentar, 16.06.2016


Kommentar til Giljes uttalelse etter Polenmøtet

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.06.16


"– Barnevernssak truer sivilisasjonen
torsdag 26, mai 2016, kl. 19:05 Tore Hjalmar Sævik i DAGEN
NAUSTDAL-SAKEN

Ungarsk pastor mener den omstridte barnevernssaken i Naustdal er et eksempel på hva som kan skje når den bibelske virkelighets-forståelsen går i oppløsning. - - - -saken ble tema for en panelsamtale om forholdet mellom stat og familie tirsdag kveld under den evangeliske lederkonferansen European Leadership Forum (ELF) i den polske byen Wisla. Den samler drøyt 700 ledere fra over 40 land." Videre: "Redaktør Tarjei Gilje opplyste at Dagen knapt har mottatt så mange enkelthenvendelser om noen sak i nyere tid som i Naustdal-saken. Han hadde behov for å nyansere det bildet som er skapt internasjonalt: – Jeg tror det er flere barn som får en kristen oppdragelse i fosterhjem enn motsatt, fordi mange kristne er fosterforeldre. Det betyr ikke at det ikke er gjort feil i denne saken, men en del av reaksjonene har vært uheldige, sa Gilje ifølge Sambåndet."


NKA kommenterer
Ja, i sannhet - hele familiepolitikken som er utviklet i Norge de siste titalls år - "truer sivilisasjonen" og "bibelske virkelighetsforståelsen går i oppløsning". Men i denne sammenheng bemerker en at det Gilje sier er svært uheldig fordi det virker avsporende i forhold til hovedsaken. Han synes å overse at Gud skapte - og de biologiske bånd som Gud vil skal være der - og som ikke kan erstattes av endog kristne fosterhjem. Da åndeliggjør man fjerningen av barna og havner over i en lignende posisjon som Salvesen kritiserer så sterk ved å si: "Men å ta dem bort fra foreldrene var en katastrofal feil, sa Salvesen ifølge Sambåndet." Barna hører foreldrene til - ikke staten, ikke barnehager, ikke fosterhjem selv om de i ytterste nødsfall kan måtte trå til hvis ikke hjelp kan ytes i hjemmene. "Blod er tykkere enn vann." Tenker man slik er ikke veien lang videre til dagens nyheter som sier at helsevesenet etterlyser donorer av sed som de er underskudd av i Norge og forsåvidt surogati tenkningen. De biologiske bånd spiller liksom ingen rolle. Og norsk "Barnevern is out of controll". BBC.
Som landbruksmann vet jeg at vi startet med donorer og kunstig inseminasjon lenge før helsevesenet begynte - men det var på dyr og med okser. Mennesket er ikke dyr - men skapt til fellesskap mellom én mann og én kvinne og til å være et kjød (biologi). Om man skulle bli barnløs p.g.a. at mannen er steril - overlater man ikke kona til befruktning hverken med fremmed donor eller befruktning på annen måte, altså et annet "kjød". Oppløsningen av skaperverket og tenkningen gir fremvoksteren av en uhyrlig kultur som nå reiser seg i all sin stygghet og trenger kristendomsforsvar med skikkelig bibelsk forankring. Hele familie-politikken i relasjon til stat og biologi er et kaos som nå "truer vår sivilisasjon." Her trenger en virkelig å være: "Aktuell i sin oppbyggelighet - oppbyggelig i sin aktualitet." Videre trenger man å tenke "vidt og langt - ikke kort og trangt" og bibelsk. Og "ekspertene som ikke tar feil i den minste detalj - er på vei uti de store villfarelser," de må jages ut av menighet og samfunnsliv for ikke å si media før oppløsningen er fullbyrdet.