Klipp og kommentarer, 07.07.2016


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

«FARløsheten`s far, Stoltenberg»
-
av Øystein Åsen fås på tlf. 98 68 86 88 for kr. 198,.-. Se bildet under.


Her plasseres ansvaret for den Kjønnsnøytral ekteskapslov som er en del av den familieknusende politikk på Stoltenberg. Den begynte ikke i 2008 da denne loven ble vedtatt. Den startet med Likestillingsloven som ble skrevet av gamle fru Stoltenberg som var jurist. Prof. Danbolt advarte mot den. Der er en "totalitær fullmakts-lov" som bringer inn bl.a. "Det nye kjønnsrollemønster". (Geilomøtet jan. 1978.) Vi har foredraget i kopi kr, 25,-. Du kan også høre det grundig omtalt på Kommentar-Avisa.no h.spalte i lydfila om ekteskapet. Der kan du også finne Danbolt o.m.a. om dette tema.

Fila litt lengre ned på YouTube forteller deg grundigere om hvor denne elendighetene ideologisk har sine røtter i det jeg omtaler som Frankfurtherskolen. Nå heter det Dep. som har ansvaret for barn og familien: "Barne- og likestillingsdep." Familie er kuttet. Nå legges hele vekten - ikke på biologisk tilhørighet - men på barnets sosiale og psykologisk behov og dermed kan et fosterhjem gi like bra omsorg som mor og far. Dette med en rekke andre faktorer angriper nå basis for vår sivilisasjon: "Det første riket", familien som begynte med Adam og Eva, som ikke er myter. Jesus selv omtalte de som reelle personer. De dannet det første samfunn og den første menighet. Dette sammen med en rekke andre lover og kulturinnspill arbeider systematisk fram mot en "KULTUR-REVOLUSJON" og sanering av familien hvor sivilisasjonen for en fri velordnet stat har sine røtter. De beste på "evangelisk-luthersk" grunn.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/13606639_623856881108011_4511345324369190633_n.jpg?oh=443d21b4940e9b1187499aaf78cf7e35&oe=5836B4DC

 


Finsk matberedskap


En ganske høytstående byråkrat sa til meg da vi kom inn på Norges beredskap at "EU er så sterkt at ingen våger å angripe det og de har mat nok." (Etter minnet)

Nå ser vi hvordan det går med EU og landbruket i flere av deres land. Finland har enda ledelse som sørger for en stor og skikkelig hær, og under kan du lese at
de tar matberedskapen på alvor også. Forvar og mat er to sider av samme sak: å ta var på land og folk. (Her stoff om samme tema: Look to Finland!)

(Faksimile fra Bondebladet, 7. juli 2016)

 

 

Oppheving av eiendoms- og forvaltningsrett

 

Går mot oppheving av eiendoms- og forvaltningsrett av de tusen småbruk som bygde Norge. Odelslov, Jordlov og Konsesjonslov bygges ned og FOLKEFRIHETEN forsvinner bit for bit.

Vi går mot det feudalstyret vi forlot rundt 1814. Men frihetens røtter går langt tilbake minst helt til Gulatingsloven av 1350. Der finner vi Odelsloven som Gr.l. av 1814 sier ikke må fjernes.
Nå undergraves den i stadig økende tempo.
I vikingtiden fra ca. 800 og til rundt 1350 - da Norge gikk inn i 400-års natten - var det dog en viss fordeling og sikring av brukene og maktfordeling ved at de produktive arealer var fordelt og sikret ved lov. De hadde hel- og halvvæpning. (Mer om den frie norske bonde finner du i "Kampen om menneskerettene" vi omsetter i AKF/ Krossen Media. Pb. 196 4743 Eve. tlf.: 90 83 43 79.)

Men, rundt år 1100, begynte bl.a. tiggermunkene å få innpass. Og ved sjelemesser o.a. fikk de tak i stadig større eiendomsmasse - slik at da protestantismen ble innført i Danmark/Norge i 1537
satt de på ca. 70 % av jordeiendommene i Norge. På Kontinentet hadde vi også denne mangel på maktfordeling - noe som førte til "den franske revolusjon". Feudalsamfunnet fungerer ikke.
Ved reformasjonen flyktet biskopen i Trondhjem av landet med to skip fullastet med sølv og gull. Jordgodset ble lagt under tronen og sakte men sikkert ført tilbake til slektene. Rester er igjen i Opplysningsvesenets fond, tror jeg det heter. Og i 1814 kom Odelsloven på plass igjen og noe senere skarpe Konsesjonslover. Bondetinget sørget for at folkestyret ble innført i 1837 og møte- og talefrihet i 1842 til vi ble fri i fred i 1905. Nå er det meste av dette satt i revers - og det lover ikke godt for frihet og fremtid. Bondelagene burde begynne en skikkelig bevissthetsopprustning om
hva vi bygde og er i ferd med å miste.

 

(Faksimile fra Bondebladet, 7. juli 2016)

 

 


Statsovertagelse eller hjelp til garder og hjem og frihet


Klipp under er fra Bondebladet, 7. juli 2016, som omtaler bønder i krise og som ikke blir forstått og får hjelp i tide. Ingen steder å ringe heller. Bare mye slit og ensomhet. Så går det galt med dyra og det neste er Mattilsynet og politibil med blålys inn i tunet - noe som ikke løser noe som helst. Man synes mer opptatt av dyra enn bondens og hans familie og drift.

I min tid, som jordbrukssjef, bygde vi opp 3 fellesbeiter i Nedre Setesdal der bøndene kunne slippe dyra på beite i sommersesongen under fagkyndig tilsyn og stell. Så hadde vi landbruksvikarer - som det forøvrig var en stadig kniving om å få beholde på de kommunale budsjettene. Dessuten var det mange flere bønder som gjorde at miljøet var sterkere. Dette og mer til samt bedre bemannede Landbrukskontor var med å danne en ramme rundt bøndene, selv om det gikk galt noen få ganger da også.
Vi har det samme med hjemmet - hvor begge er i arbeid og barna med på mye. Det minste sykdom o.a. og ingen husmorvikar o.a. hjelp - så ender man fort opp med Barnevern og blålys der også
- som ofte fører til mer skade enn gagn - om de skjønner det eller ikke. Der som med bøndene er man lite eller ikke opptatt av mor og far, men bare barna og ikke enheten som skal leve videre.
Nå må man begynne å satse på ordninger hvor familiene kan få hjelp uten å måtte frykte.

 

(Faksimile fra Bondebladet, 7. juli 2016)