Klipp og kommentar, 25.03.2015Statens første oppgaver: sikre grensene, folket og mat


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no

I Nettavisa skriver Kjell Ola Kleiven den 23.03.15: ”Dette kan vise seg å være den største tabben i nyere norsk historie.  - - - Selv velrenommertere Newsweek omtaler Norges giga tabbe. Jeg skjemmes!” Og han fortsetter:
”Med 7 000 oljemilliarder på bok skulle man tro at nasjonen Norge hadde råd, og vett til å beholde eierskapet til marinebasen Olavsvern i forsvarets hender, men salget som gav nasjonen Norge kun 35 millioner kroner kan vise seg å bli så mye mer enn et finansielt bomsalg. Det kan vise seg å bli den største tabben som er gjort i nyere norsk historie. Er det ok å la russiske skip bruke vår marinebase? Svaret er et krystallklart nei, og nå må noen ta politisk ansvar og rydde opp i fadesen.” 

NKA kommenterer
Man blir snart lei av å kommentere en statsledelse som prater – gjør lite positivt med bærekraft og fremtid for sikkerhet for folket vårt – og attpåtil driver på med slike giga tabber som overfor nevnt. Ikke sikrer de landet med et skikkelig forsvar til lands, i luften og til sjøs. Landbruket som skal sikre oss mat i krisetider bygges ned i rekord-fart og maten importeres i tilsvarende hastighet. Sir W. Churchill var stor tilhenger av frihandel, men aldri med det man trengte i kriser.

Manøveren i Nord nylig med 4-5 000 mann på norsk side, mot russernes 40 000 mann, 41 krigsskip, 110 fly og en god del atomubåter - sier ikke lite om hva vi driver på med. Forsvarsverkene i Lyngen skal også være mer eller mindre demontert.

Det synes som man innbyr til krise – og hvor blir folkets ledere og tilflukt av den dagen det evt. smeller – eller annen krise oppstår?

Vi så det i angrepet på Regjeringsbygget og Utøya – intet var sikret – og lite er vel enda gjort på tross av rapporter og alle debatter? Slottet med Garden var de eneste som hadde styrke og organisasjon til å rykke ut på en dekkende måte raskt nok, men hvor var statsledelsen og hvor er den i dag?

Illevarslende er det også at Stoltenberg ble NATO`s toppsjef – og likevel ikke får adgang til USA`s president Obama ved besøk i USA 23.02.15!

Se ellers hva en nylig skrev om deres ”klimapolitikk”.

Tidligere har en fulgt nøye med hvordan kjedemakten – etter mitt syn – år etter år har tappet norsk landbruk og bondestanden for milliarder og forårsaket voldsom nedgang av bønder som skal sikre oss maten. Undertegnede tok dette opp på et stort møte i Setesdal før 2004 hvor KrFs Lilletun bl.a. var til stede. En spurte da hva de ville gjøre med at bl.a. to kjedeiere økte sin private formue med ca 1,9 og 2,2 milliarder i privat formue hvert år mens ca 70 000 bønder fikk noen hundre millioner? Svaret var at de måtte vel prøve å få til en slags ”trustlovgivning”. År har gått. Ny debatt – og lite eller intet skjer - annet enn ytterligere nedbygging av landbruket, mer sentralisering, mer kjedemakt osv. osv.