Klipp og kommentar, 15.05.2010


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no

Svart økonomi i Hellas

I Hellas antas det at de har en svart økonomi som kan utgjøre 20–30 prosent av samlet verdiskapning. Et eksempel er at ”I de velstående forstedene nord i Athen oppga 324 husstander på selvangivelsen at de hadde svømmebasseng. Skattemyndighetene sjekket mot satellittfoto. Riktig svar: 16.974 bassenger.” (Kilde: Aftenposten nett 15.05.10)


NKA kommenterer
Vi siterer profeten Haggai, hele kp 1 med innledning, og lar det være med det:

”Haggai, som virket i den persiske konge Darius Hystaspis' dager, refser de jøder som er kommet tilbake fra Babel, fordi de har bygget hus for seg selv, mens de lar Herrens tempel ligge ubygget, 1-4; han viser at deres henders gjerning derfor ikke blir velsignet av Herren, 5. 6, og formaner dem til igjen å ta fatt på bygningen av templet, 7-11. De etterkommer formaningen, 12-15.

1 I kong Darius' annet år, i den sjette måned, på den første dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sealtiels sønn, stattholder over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød så:

2 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Dette folk sier: Det er ennu ikke tid til å komme, tid til å bygge Herrens hus.

3 Så kom da Herrens ord ved profeten Haggai:

4 Er det tid for eder til å bo i eders bordklædde hus, mens dette hus ligger øde?

5 Og nu sier Herren, hærskarenes Gud, så: Legg merke til hvorledes det går eder!

6 I sår meget, men høster lite i hus; I eter, men blir ikke mette; I drikker, men blir ikke utørste; I klær eder, men ingen blir varm, og den som tjener for lønn, får sin lønn i en hullet pung.

7 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvorledes det går eder!

8 Gå op i fjellene og hent tømmer og bygg huset! Så vil jeg ha velbehag i det og herliggjøre mig, sier Herren.

9 I venter meget, og se, det blir til lite, og når I bærer det i hus, så blåser jeg det bort. Hvorfor? sier Herren, hærskarenes Gud. Fordi mitt hus ligger øde, mens I har det travelt hver med sitt hus.

10 Derfor har himmelen lukket sig over eder, så den ikke gir dugg, og jorden har holdt sin grøde tilbake.

11 Og jeg har kalt tørke hit over landet og fjellene, over kornet og mosten og oljen og alt det som jorden bærer, og over folk og fe og over alt eders henders arbeid.

12 Og Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og alle som var igjen av folket, hørte på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet for Herren.

13 Da sa Haggai, Herrens sendebud, i Herrens ærend til folket: Jeg er med eder, sier Herren.

14 Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos hele det folk som var blitt igjen, at de kom og arbeidet på Herrens, sin Guds, hærskarenes Guds hus;

15 det var på den fire og tyvende dag i måneden, i den sjette måned i kong Darius' annet år.”