Klipp og kommentar, 19.05.2010


”Løft korsets fane høyt” kan bli nektet – ja, syng det!!

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Vårt Land skriver på nettet 16. mai: ”Prest ble nektet å tale på 17. Mai
Etter at Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Heggedal skole bestemte at det ikke skal være hilsen fra presten utenfor Heggedal hovedgård under 17. mai-toget, har det vært sterke reaksjoner i både lokalsamfunnet Heggedal og i lokalavisa for Asker og Bærum, Budstikka. Få skjønner hvorfor bygdas prest Toralf Dehli ikke skal få holde sin 17. mai-hilsen slik tradisjonen har vært i mange år.

Det er også sterke reaksjoner på at FAU har bestemt at verken fedrelandssalmen eller «Gud signe vårt dyre fedreland» skal synges under 17. mai-feiringen i Heggedal. FAU-lederen Berit Nese har uttalt til Budstikka at en viktig grunn for vedtaket er at ulike trosretninger skal respekteres, og at dette er nedfelt i Grunnloven. - - - -
- Det er et humanetisk mindretallsdiktatur som har vært førende i denne saken. FAU-lederen er ikke blant dem, men de er rundt henne. De har sådd vind, men har høstet storm. Holdningen blant heggedøler flest er at «du tuller ikke med kirka mi, eller presten min», sier prest Toralf Dehli til Vårt Land. - - - -

For første gang siden 1931, ble presten nektet å tale i forbindelse med 17. mai-toget i Heggedal i Asker. - - - -  Flagget? Yggeset sier prest Toralf Dehli skjønner seg på folk og hva som betyr noe for dem, så han kan ikke fatte hvorfor han ikke skulle få tale. Vi i Heggedal er nå litt spente på om det norske flagget, med korset av alle ting, uten videre kan passere selv om dette er kamuflert i all fargeprakten. Vi er også spente på om nasjonalsangen passerer nåløyet med sin henvisning til unevnelige makter, sier en indignert Yggeseth.” (Uth. av forf.)

NKA kommenterer
Signalene både her og der vitner om full undergravning av vårt norske fundament samt sanger og symboler. Men det er ingen som kan nekte oss å tale om dem og synge om dem og marsjere - om nødvendig i egne tog med vårt korsmerkede flagg og syng høyt og tydelig lovsang og takk til Gud for fedreland og frelse! Så la oss gjøre det. Ny sang med tekst og noter og lydfile finner du på linken under denne kommentaren. Så ta den med på møter og stevner i sommer. De har allerede begynt på Vestlandet!

Velsignet 17. mai! (16.05.10) Dagen før Grunnlovsdagen vil vi henspeile på Grunnlovens Fundament, det tomme Kors. Dette tomme kors danner altså et godt samfunns basis og ut fra det springer familien og landets lover. Les mer.