Klipp og kommentar, 28.02.2010


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no


Korset må vike

 

Fra Norge IDAG nett 23.02.2010 skriver Bjarne Dahl følgende om hva som skjer i England. Vi synes det er så symptomatisk og så ille at vi tillater oss å hitsette det meste av artikkelen. Det har allerede vært signaler om at korset i flagget vårt må bort. Nå har disse hedenske kreftene gjort nok skade på landet vårt og vår frihetsarv.

 

”Korset må vike (Debatt): Det er egentlig utrolig, men troverdige Reuters beretter fra England at en kvinnelig medarbeider i British Airways er blitt oppsagt fordi hun bar et kors i kjede rundt halsen. Begrunnelsen for oppsigelsen var vel at hun kunne støte de sarte følelsene hos sine nye landsmenn.  - - - - Hendelsen er nok blitt registrert i forretningsverdenen, det er mange bedriftsledere som er mer opptatt av profitten enn av moralen, enn si selvrespekten.”

Hun gikk rettens vei: ”Hun ble blankt avvist. I England, av en engelsk domstol! Så langt er vi kommet, i ydmyk underkastelse. Et land, et folk som sto som selve klippene ved Dover da Hitler hadde all makt på jorden og, om ikke i himmelen så under himmelhvelvingen. Hva kan vi da vente oss av de knehøner som styrer Norge i dag, og skal verne oss mot trusler og utpresning?”

NKA kommenterer
La oss be, praktisere og synge frimodig versene under som det nå snart kommer melodi til:

Løft flagget høyt

    

Av Jørgen Høgetveit

 

Løft flagget høyt – det gamle korsets fane

Så fritt det vaier – over Norges land.

I rødt og blått og renhets farge

I grønne lier – over vårblått vann.

 

Fra fjord til fjell – vår frihetsjubel toner,

Et Ja, - vi elsker dette fedreland

Der våre fedre kjempet fram de frihetslover,

et grunnlovsvern – om kvinne og om mann.

 

Et frihetsverk – med Kristus i vår midte,

en evangelisk arv – som ga oss Guds verdi.

Og ordnet livet vårt i helg og virke,

og med en velstand knapt en drømmer tør utsi.

 

For dette – og for sjelens store frelse

I dag vi takker Han – som ga oss alt

For folkefrihet – Han med blodet sitt

har vunnet,

og korset rødt i flagget vårt har malt.