Klipp og kommentar, 22.11.2010

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Kongeord på Kirkemøtet

NKA klipper fra Jan Pedersens artikkel om

 

Kongeord på Kirkemøtet.
Og så kom Kong Harald og hilste kirkemøtet med en henstilling om ikke å gå for fort frem i å forandre på liturgi, tekster og salmer, slik at folk føler at de blir fratatt noe. Dette er kloke kongeord. Og han er ikke redd, vår konge, til å markere hvor han står i Grunnlovsendringene om stat/ kirke heller. Den 10.4.2008 kalte han daværende kirkeminister Giske til Slottet en sen kveldstime og ga beskjed om at han ikke ville godta at § 2 og § 4 i Grunnloven ble forandret så lenge han var konge! Disse lovparagrafene sier blant annet at Kongen og hans hus skal bekjenne den evangelisk lutherske tro og lære. Nå skal det bli spennende å se hva det enstemmige Stortinget gjør med bl.a. disse paragrafene.
Jo, her er duket for spenninger i kirken og det norske samfunn fremover. Bare så synd at Fædrelandsvennen ikke var der på søndag.”

 

 

NKA kommenterer

For det første er det en meget betimelig påpekning av FV`s mangelfulle informasjon av sine lesere. Men det er jo typisk at de heller dekker store fotballkamper, rokkekonserter og mye tull og vas – og overser store arrangementer av det mer seriøse slaget.

I denne sammenhengen kommer altså VL– som Jan Pedersen observant har plukket opp og setter inn i sin rette sammenheng: Kongen som gjør et forsøk på å begrense raseringen av det norske samfunns fundament i kirke og stat. I denne sammenhengen gjelder det en liturgi som allerede i betydelig grad er ødelagt, kirkebibelen sterkt svekket, mens salmeskatten er rimelig bevart. Nå står vi foran en total rothugging i kirke og stat – og Kongen passer på å få sagt noen ord som kanskje kan bremse på farten mot avgrunnen. Så får vi se om de vil lytte. Stortinget synes ikke å ville høre – de signaliserer at de vil fremskynde forandringen av Grunnloven med 2 år! Her står bønneoppgavene i kø. Vi trenger en Josvas røst som frimodig står frem og sier: ”Jeg og mitt hus vil følge Herren!”