Klipp og kommentar, 22.03.2010

 

Kjedene stikker av med fortjenesten til bonden og Distrikts-Norge

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Bondebladet for 20.03.2010 skriver på lederplass: ”Penger er makt

Reitangruppen, som eier Rema, kom ut av 2009 med 1,8 milliarder kroner i fortjeneste. Det er mer enn 10.000 bønder sitter igjen med samlet etter et års innsats. Dette slår VG fast over to sider, og Norges største avis har ikke ord på seg for å tale bøndenes sak i utrengsmål.

Ingen skal ta fra Reitan-familien æren for at de er flinke til å tjene penger, og hele verdikjeden er tjent med at omsetningsleddet øker salget og går med overskudd. Men penger er makt, og problemet er at så mye makt er samlet på en hånd. Ikke minst i en tid hvor Rema sier at de vil ha avtaler direkte med bøndene for å sikre råvarer til egne varemerker.

Samme uke som Reitangruppen la fram sitt rekordresultat, trådte maktutredningsutvalget, som skal gå kjedene nærmere etter i sømmene, sammen til sitt første møte. Det gir grunn til ettertanke. Kjedekonsentrasjonen er blitt så sterk at omsetningsleddet sitter igjen med en uforholdsmessig stor del av kaka, både i forhold til primærprodusentene og deler av industrien. Det er grunn til å merke seg at også industrien er satt under kraftig press, med kjedenes egne varemerker og rabattpress som fremste våpen.”

 

NKA kommenterer

For flere år siden las man noe lignende om to av de store kjedene. De økte sin private formue med 2,- og 2,1 milliard kr, mens 70 000 bønder fikk rundt 7-800,- millioner på deling i jordbruksoppgjøret. Samme hva man måtte ha av politiske grunnholdninger – så er dette så langt unna en rettferdig fordeling en kan komme.

På et større politisk møte for flere år siden på Refsnes turisthotell i Setesdal, var også Jon Lilletun til stede. Jeg tok ordet og nevnte dette misforholdet, og han repliserte at man kanskje burde se på en ”trustlovgivning”. Men intet har skjedd, og kjedene skaffer seg stadig større makt som en kan lese over. Nå fortsetter de endatil på vertikal integrasjon – altså kontrollen fra jord til bord. Også foredlingsbiten legger de fingrene ut etter. Penge- og markedsmakten er uhyggelig sterk – men at de ”rød-grønne” som skal være mot kapitalmakt – ikke stopper dette vanvidd som legger ned store deler av norsk landbruk og satser mer og mer av matproduksjonen på skipskjølen og ikke norsk plog i norsk jord og heibeiter – er ille.

 

Og i tillegg presser pengemakta og kjedene samvirkebedriftene så hardt at de begynner å gjøre som kjedene – betale storprodusentene bedre enn de små som ligger mer usentralt. Det er strakt i mot samvirketanken og offentlig norsk landbrukspolitikk. Og det er kommet så langt at tidligere mangeårig leder av Norges Bondelag – Undheim – har meldt seg ut av Notura – og leverer til Fatland private slakteri. Det blir oppfattet som et ”jordskjelv” i norsk samvirke. Det som ble bygd opp med stor kraft rundt 30-åra da ¼ av gårdsbruka gikk ”under hammeren.”

 

Norge er et småbruksland, og vil vi ha mat i en sulten verden – blir vi nødt til å få de mange småbruka i sving igjen, samt rovdyrene bort fra 97 % av Norges overflate som er utmark og utmerket beite for kjøttproduserende dyr og mat for mennesker. Rundt 1970 var 50 % av besetningene av Norges fundamentale mjølkeproduksjon på under 5 mjølkekyr! Det sier det meste om stordrifts opplegget til dagens politikere. De bør stikke fingeren i jorda. Det uhyggelige er at det er et gjennomgående trekk i norsk samfunns- og næringsutvikling det prof. Borgan sa: ”Enhver organisasjon tenderer mot å bli et mål i seg selv”,- og ikke i tjeneste for folket.

 

 

Energipolitikken i Norge er unasjonal og håpløs

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Aftenposten 19.03.2010 nett har følgende overskrift: ”Herfra sendes strømmen billig - til England.”

Under et stort bilde av gassrørene på Nyhamna i Aukra utenfor Molde står det: ”Gjennom disse rørene utenfor Molde sendes nok gass til å dekke hele Norges strømforbruk. Ikke èn kilowattime legges igjen i Midt-Norge, som nå har landets høyeste strømpris. - -  Fra 3000 m dyp i havet 12 mil utenfor Kristiansund kommer gassen i land gjennom to rør fra dypet. Der bearbeides den, og så pumpes den 120 mil sørvestover, til Easington i England. En femtedel av Storbritannias gassbehov dekkes på denne måten, ved hjelp av strømslukende anlegg på Aukra, som får all sin energi fra det utskjelte og hardt pressede midtnorske strømnett.”

 

Da skjønner en veldig godt følgende uttalelse: ”Det er helt meningsløst at vi som bor i Midt-Norge skal betale for at Staten skal pumpe denne gassen bort til England. Vi skal betale strømregningen for det – mens de områdene som får kraftleveranser fra Europa, fra gasskraft, kullkraft og kjernekraft – de får altså billig strøm fordi de tilfeldigvis har kraftlinjer, sier Trond Seth” – fylkesleder i Møre og Romsdal Ap.

 

NKA kommenterer

Det er mange som må ha sovet i timen rundt om i Norge. I NKA har vi gjentagende ganger skrevet om at kraftverkene som ble bygd opp for norske skattepenger for å skaffe lys og varme og energi til arbeidsplassene i et kaldt, mørkt og fattig land – ble omgjort til AS. Det var i 1991, og i 1996 hadde de planene klare for store overføringslinjer innenlands og til England, Emden og ei til Holland. Den siste er nå bygd, og kraft strømmer ut til Kontinentale priser. Nå er det kapitalen som rår, og den norske nasjonalstat og det norske folk bryr man seg overhode ikke om. Ikke bryr man seg om naturen heller når vassdraga skvalpekjøres i full fart om dagen og bortimot null om natta når behovet er lite på Kontinentet. Dette er vedtatt ok av Stortinget. Folket er lurt trill rundt og fratatt makten over store deler av sine ressurser og fremtidige velstand. 

Det samme ser vi på en rekke andre områder av samfunnslivet – bl.a. de store kjedene som bare et opptatt av kapitalmakt og ikke bryr seg om det norske folk selvforsyning og bøndene – for så vidt heller ikke sultende millioner ute i verden.

Det er bare Stortinget som kan rydde opp i dette – men enten vil de ikke – eller så tør de ikke. Da gjenstår det bare det norske folk som fremskaffer folk til maktposisjonene som kan gjøre slutt på denne ”helt meningsløse” politikken som er menneskevillet og menneskeskapt.

De som har laget i stand dette – på tross av at det norske folk har stemt NEI til EU flere ganger – er utopister og internasjonalister – og er langt unna den kristne nasjonalstattenkning hvis første ansvar er det norske folk.

 

 

Interessant oppgjør om muslimene mellom brødrene Grandhagene og H. Storhaug

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Velsignet Helg 20.03.2010 har ofret nesten tre sider på brødrene og ”generalene” Grandhagen. Tidligere gen.sek. i NLM Egil Grandhagen og hans noe yngre bror Kjell - som nå er generalløytnant og sjef for Etterretningstjenesten. Endelig har Hege Storhaug en ”Frisparkside” om ”Høybråtismens ånd” og et kraftig oppgjør med samme tema som bl.a. brødrene Grandhagen uttaler seg om: muslimene i Norge. Dagen skriver i ingressen: ”Men muslimfaren oppfatter de noe ulikt.”

 

Vi begynner med sjefen for Norges sikkerhet Kjell G.:

”Militante islamister er dessverre et sentralt element i det vi kaller internasjonal terror.” Han forteller at de følger med over hele verden og rapporterer videre til PST (Politiets sikkerhetstjeneste) som er den som skal handtere trusselen videre.

 

Egil G. derimot ”- mener troende muslimer ikke utgjør noen som helst trussel mot kristne i Norge.” Videre kommer han med høyst moteriktige utsagn som: ”Vi må ta inn over oss at vi bor i et multikulturelt og multireligiøst samfunn der det er frihet til å tro og frihet til å forkynne.” Han sier: ”at mange kristne er redde for aktive muslimer og ønsker ikke å gi dem samme friheter som andre nordmenn”

 

Så noen klipp fra Hege Storhaug som visiterer en kristen politiker, Høybråten om ”I Høybråtismens ånd” samme blad og siden etter – ganske velplassert av red., spør du meg.

”Muhammed levde et liv som den dag i dag nærmest umuliggjør humanisering og sekularisering av muslimske land. Dette fordi «det beste mennesket som har levd», visstnok Muhammed, var en brutal hærfører, morder, politiker og jurist. Han dannet det «perfekte» samfunnet, der ummaen samlet seg i ørkenen og levde i tråd med sharia på alle livets områder. Dette er idealsamfunnet. ISLAM PRESSER SEG frem i Norge. Vi ser det med våre egne øyner. Moskeer bygges - med kupler og minareter, uten et eneste bekymrende ord fra Høybråtistene. Hijabene presser seg frem i raskt tempo, og florerer nå i gatene og i skolen særlig i Oslo, et plagg som Høybråtismen freder som et ufarlig skaut på linje med bestemors' skaut (min kristne bestemor hadde for øvrig gått i taket om hun hadde levd og noen hadde sagt at skautet hennes var på hodet for ikke å hisse opp menn seksuelt, og for å markere seg overlegen andre «nasjoner», som ummaen sier det).

At hijaben er «islamismens fremste krigsmaskin i det offentlige rommet» og en «verdimessig bombe», ifølge franskiranske Chahdortt Djavann, lukkes det også øynene for. - - - Denne innvandringen er ikke bærekraftig verdimessig. Islam er nemlig en hard, monoteistisk lovreligion som krever absolutt underkastelse, som islam betyr. Grunnkjernen er juridisk og politisk. Å dominere likeså. Derfor, det fjernt fra fornuft å likebehandle islamske og kristne trossamfunn som gjøres i dag – i Høybråtismens navn. Kan Høybråtistene forklare hvorfor et fredfullt ikke politisk og ikke-juridisk bedehus skal likebehandles med islamfascisme som man finner i eksempelvis Islamic Cultural Centre (ICC) - inspirert av en av forrige århundrets verste islamske ideologer, Mauwdudi - og somaliernes Tawfiiq Islamsk Senter (TIS), som støtter varmt oppunder shariaforkjemperne i Shabab? De som steiner voldtatte jentebarn - inspirert av deres ideologiske førere i Taliban og al-Qaida? Bedehuset, ICC og TIS mottar samme offentlige økonomiske støtte til deres arbeid for «troen» - med Høybråtistenes støtte.” Uth. av red.

Utvilsomt en god porsjon realisme om hva avguderiets muhammedanisme er for noe – som kanskje flere enn Høybråten burde tenke gjennom.

 

 

NKA kommenterer

Som en kommentar til K.G.s realistiske utsagn, er det ikke stort mer å si, enn at det er godt at vi har folk med beina på bakken og sunn realisme i forhold til den islamske totalitære avguds verden som har truet den vestlige sivilisasjon flere ganger før og er en betydelig trussel faktor bak bl.a. de enorme problemene på Balkan etter deres erobring av Konstantinopel i 1453. K.G.s våkenhet borger for vår sikkerhet og trygghet også for den kristne del av folket vårt.

 

Som et hovedprinsipp overfor innvandrere understreker en innledningsvis at flyktninger skal være velkommen i vår nasjon – men selvsagt ikke for å forandre den til alle slags multi-opplegg. Da kan jo det bli like ille som det de flyktet fra. Dessuten sier Esaias kp. 2 v. 6 følgende: ”- og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde”, tydeligvis en start på frafallet og ødeleggelsen av nasjonen som vi kan lese om det kp. 3 og 4. Feminismen og fosterdrapet har ført oss til kraftig underskudd på arbeidskraft og dermed øket innvandring - og en frivillig ødeleggelse av vår sivilisasjon, sies det fra høyst kompetent økonomisk hold.

 

E.G. uttalelser er litt av noen utsagn – når en tenker på marsjen mot Salmon Rusti`s bok hvor bortimot 30 000 muslimer marsjerte i Oslos gater og forlangte Rustis ”hode på et fat”. Drapsforsøket på forlagssjef Nygaard. Opptøyene mot Israeldemonstrasjonen for 1 år siden - samt en rekke andre episoder med overfall og voldtekter ikke minst i Oslo. Selvsagt kan man vri seg unna med å si at dette ikke var mot kristne, men ofrene hører til vårt norske folk som vi selvsagt skal ha omsorg for nettopp som kristne. Glemme gjør vi heller ikke overfallet på Hege Storhaug som er en ihuga islamkritiker. En stor prosent av overfallsmennene kan spores tilbake til nettopp - muslimer.  Friheten de får hos oss, er skapt av kristendommen – og den dagen de får makt, er denne frihet en saga blott, også misjonsbasen Norge. Vi kan bare se oss litt rundt i verden.

 

Underlig er det også at en norsk luthersk teolog ikke ser at det nettopp er ”evangelisk-luthersk” lære som har gjennomsyret vårt folk fra gamle tider og skapt demokratiet og den frihet som vi i dag nyter godt av. Få andre – om noen andre land - yter sine innbyggere en slik velordnet frihet – men en ser jo i debatten om ytringsfrihet hva regjeringer i muslimske land vil pålegge våre land her Nord, selv om undertegnede mener denne konflikten er tatt på feil grunnlag. Husk det gamle statsråd og NLM-misjonær Trygve Haugeland sa: ”Demokratiet er en skjør blomst.”

 

Nå er det også slik at sønn av en Hamasleder som har konvertert til kristendommen og – som har spionert for Israel og hoppet av til Florida, sier at Hamas ikke er den verste terroristen – men ALLAHA selv - som de ber til fem ganger om dagen. Og det er bare å lese Koranen – så ser man at han har rett – og det er denne ånd som er farlig, men kanskje enda farligere er den naivitet vi etter vårt syn møter hos mange nordmenn – nå også hos tidligere gen.sek. Den demoniske åndsmakt som er i Islam og vi også møter i marxismen, er selvsagt nettopp ute etter kristne som er de som har en ånd med motstand mot disse onde ånder.

Tidligere kulturred. av Aftenposten skriver i boken ”Kong Haralds Nei” at sosialismen hele tiden primært har vært ute etter å knekke lekfolket og dets institusjoner som er den kristne kjerne i vårt folk. Det møter kristne over hele verden, og Grandhagen som teolog og misjonsmann burde vite det.