Klipp og kommentar, 28.04.2010

 

 

Fredskrav grunnlag for ufred i Midtøsten

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Dagen nett 27.04.10 skriver følgende med bakgrunn i en NTB-melding:

”USA holder fast ved at en fredsløsning for Midtøsten må trygge Israels nasjonale sikkerhet. Men løsningen må også innebære at palestinerne får en egen stat, sier USAs utsending til Midtøsten.

Spesialutsendingen George Mitchell sa på et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu fredag at disse to forutsetningene for en fredsløsning ligger fast. Netanyahu og USAs president Barack Obama har vært sterkt uenige om hva en fredsavtale må inneholde.

 

Det gjelder blant annet israelernes bygging av bosetninger på Vestbredden i områder palestinerne ønsker skal være del av en fremtidig stat. Palestinernes president Mahmoud Abbas nekter å gjenoppta fredsforhandlinger, så lenge byggearbeidene fortsetter.  - - - -

 

Benjamin Netanyahu forsikret på sin side at han ser fram til å samarbeide med Obama for å skape fred i Midtøsten. I en kunngjøring fra den israelske statsministerens kontor fredag ble møtet med Mitchell beskrevet som godt. ” (uth av meg)

 

 

NKA kommenterer

Dette er ikke et reelt og sant grunnlag for fred i Midtøsten – men basert på en rekke løgner. Og løgn har aldri skapt fred og frihet. Mange har gjentatte ganger påpekt at ”det palestinske folk” er usant. De er arabere og araberne har land nok i massevis til å bosette araberne i Israel. De ville i tillegg fått all den hjelp de kunne bruke fra jødene for å gjenreise landene sine – stort sett ødelagte ørkenstater. Kravet fra USA retter seg mot gammelt jødisk kjerneland som Judea og Samaria som altså jødene reiser fullt lovlig bebyggelse i. Araberne har aldri hatt Jerusalem eller annen by i området som hovedstat osv. osv.

USAs krav er altså basert på løgn om at det finnes et folk, og kravene reiser seg mot gammelt jødisk land – som Gud sier er Mitt land for Mitt folk som Han nå samler fra hele verden.

M.a.o. er USA på kollisjonskurs – ikke bare med jødene – men med Gud. Det kan vi garantere at de får ytterligere problemer og ufred med. Da nytter det ikke å prate fint om Bibelen og jødene og i praksis gjøre og kreve noe helt annet. Å ri to hester fører stort sett til forferdelse.

 

En merker seg at ”Benjamin Netanyahu forsikret på sin side at han ser fram til å samarbeide med Obama for å skape fred i Midtøsten.” Altså ikke et ord til innrømmelse for de usanne kravene - men han vil ha fred på sannhets grunn. Det lover godt for Israel.