Klipp og kommentar, 25.10.2010


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no

Europarådet vedtok resolusjon om reservasjonsrett

Selv om retten til liv er en helt fundamental rett som er forankret ned i Skaperverket har mange nasjoner forkludret det hele til og dermed nektet helsepersonell denne rett til å verne om livet i sin gjerning og i tråd også med helt elementære menneskeretter.

I Europarådet skjedde i den forbindelse noe interessant for noen dager siden og vi siterer fra www.Reservasjonsretten.org datert 19.10.2010:
”Europarådet vedtok nylig en resolusjon som understreker retten til helsepersonell og helseinstitusjoner som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å delta i abort “eller noen handling som kunne føre til døden for et menneskelig foster eller et embryo.”
Dette skjedde etter at det svenske riksdagsmedlemmet Carina Hägg, fra partiet Socialdemokraterna, fremmet et forslag i Europarådet om å registrere alt helsepersonell som ikke vil medvirke til aborter. Hun hevdet at forslaget skulle forhindre at kvinner i eksempelvis de baltiske landene ikke skulle få den medisinske behandlingen de hadde krav på, eksempelvis å få utført en abort.
Europarådet vendte tommelen ned for Häggs forslag, og vedtok så denne resolusjonen. Den slår uttrykkelig fast at ingen person, sykehus eller institusjon skal tvinges, være ansvarlig for eller på noen annen måte diskrimineres utifra en motstand mot å utføre, medvirke til eller akseptere aborter.”


NKA kommenterer
NKA kan nok her ane at frykten for den umulige situasjonen Europa er kommet i mht desimering av egen befolkning samt redselen for at andre kulturer om kort tid skal overkjøre flere nasjoner pga deres ekspansjon bla grunnet store barnetall – har ført til et slikt vedtak. Samtidig er det klart at vedtaket i Strasbourg ble gjort i fravær av mange fosterdrapstilhengere. Men en kan også altså anta at befolkningssituasjon og kultur kan være delforklaringer på dette vedtaket i Europarådet, selv om vi ikke kjenner denne saken annet en fra media.
Uansett er dette et gledelig vedtak i Europarådet, der en går fra et forslag fra en svensk sosialist om å brennmerke fosterdrapsmotstandere (opprette navnelister over dem) til å si at fosterdrap kan man selvsagt ikke tvinges til å være med på!
Socialdemokraterna i Sverige er sjokkert over vedtaket og det sies nå at denne vedtatte resolusjon vil måtte få innvirking på også svenske forhold på dette området. Resolusjonen i Strasbourg er allikevel ikke bindende, men tjener som en anbefaling til Europarådets 47 medlemsland. Vedtaket kan også få innvirkning på beslutninger som blir gjort av Europadomstolen i følge avisen Sydsvenskan.