Klipp og kommentar, 23.01.2010


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no


Canada kutter støtte til anti-Israel organisasjoner

Porten til Midtøsten (www.miff.no) melder 15.02.10 følgende:
”Regjeringen i Canada har vedtatt å trekke tilbake all offentlig støtte til organisasjoner som oppfordrer til Israel-boikott. Det gjelder både pro-palestinske og kristne organisasjoner. En gruppe som kaller seg "Kairos" har mistet halvparten av sin inntekt på grunn av dette. Myndighetenes begrunnelse for kuttet i støtten er at Kairos har en klar antisemittisk profil. De kjemper for anerkjennelse av både Hamas og Hizbollah og er motstandere av det jødiske folks rett til en egen stat.”

 

NKA kommenterer

I følge kilden over har altså Canada og da ved statsminister Stephen Joseph Harper fra de konservative satt i verk tiltak som skal hindre offentlig finansiering av ideologier som klart gir uttrykk for jødehatet. Ideologier som da selvsagt også er farlig for Canadas egen sikkerhet.

Er dette en holdning som kan smitte over på Harpers søsterparti i Norge, Høyre? I Norge har vi et statsapparat som i stor grad sender også offentlige midler rett i hendene på notoriske drapsmenn slike som i PLO. Og det er skattebetalernes penger som sendes til bl.a. Gaza uten den revisjon som Norge i stor grad krever på andre områder.

Norge har altså en lang vei å gå, mht også å verne Israel mot jødehat utført med norske skattekroner. Norge feirer til og med nazisten Hamsun med store offentlige midler – selv med den utryddelseshistorien norske tjenestemenn bl.a. i politiet under 2. Verdens krig sto for av jøder bosatt i Norge. 742 jøder fra Norge ble sendt i døden.

Norge bør straks ta kontakt med Harper for å høre hvilket vedtak som ligger bak avgjørelsen der.