Klipp og kommentar, 04.02.2009


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no

Sodoma og Gomorra nok en gang – hva driver Fordelingsutvalget?

Avisen DagenMagazinet melder 02.02.09 følgende:
”Flere kan miste statsstøtten.
Flere kristen barne- og ungdomsorganisasjoner risikerer å miste statsstøtten på grunn av homofilisynet. Idag mottok 13 kristne organisasjoner brev fra Fordelingsutvalget. Det er dette utvalget som tidligere i år fratok Frelsesarmeens barne- og ungdomsorganisasjon den offentlige pengestøtten. Men Fordelingsutvalget ser ikke ut til å nøye seg med det. Uutvalget krever nå at 13 andre kristne organisasjoner åpner for homofile som ledere.” Og videre: ”Men Fordelingsutvalget ser det annerledes. Det gis ingen tolkningsrom for å skille mellom legning og praksis. Dette er nokså åpenbart, sier utvalgets leder Ramborg Elvebakk til Vårt Land.”

NKA kommenterer
En person som har et helt elementært kjennskap til Bibelhistorien – den som er utgangspunktet for vår tilblivelse og vår vestlige sivilisasjon og også var basis for starten på norsk skolevesen (Norge fikk sin første skolelov i 1739 med fagene kristendom og lesing, og fra 1827 også skriving, matematikk og sang), vil kjenne til historien om Sodoma og Gomorra i 1. Mosebok 18 og 19. Det er å tro at Ramborg Elvebakk også har en slik kjennskap – men hun vil ikke følge Bibelens lære om homofil praksis, selv om for eksempel solide fagfolk på smittervern advarer på det sterkeste mot en slik livsførsel – som alt for ofte ender i alvorlig smitte og død. Det kan synes som om toleransen stikker så grunt at alle skal ensrettes til det trosfundament Elvebakk har. Elvebakk er Cand. jur. fra UiO og er i dag partner i Advokatfirmaet Hjort DA.
Utvalgets leder har altså igjennom sin faglige bakgrunn gjennomgått en elementær utdanning i ”rett og galt”, men fronter en sak helt i strid med bl.a. Grunnlovens § 2 – den lov som er rett av første rang: ”Grunnloven er den høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten av de øvrige rettskilder. Det er grunnloven som fastsetter hva som skal til for at det skal foreligge en gyldig lov. En kan si at lovgivningen utleder sin gyldighet av grunnloven.” (Andenæs 1998 s. 25, jfr. også s. 10). Grunnloven er altså hjemmel for Stortingets lovgivning og derigjennom også regjeringens basis og følgelig også for Fordelingsutvalget! Det er altså direkte lovbrudd (og totalitær tenkning og praksis) vi er vitne til nå når man bruker Fordelingsutvalget som et kamporgan!

 

”Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjonene.” Utvalget er oppnevnt av dep. (Kilde: www.fordelingsutvalget.no) Dermed er dette som nå skjer, først tidligere i år å frata Frelsesarmeens barne- og ungdomsorganisasjon den offentlige pengestøtten og nå undersøkelser om andre også har slike bibelske holdninger, direkte støttet av Norges Regjering! Og der sitter Ap, SV og Sp. En skal vel ikke ha særlig fantasi for i hvert fall å tenke at et slikt utvalg er håndplukket til sin oppgave – og dermed er utfallet i enkeltsaker til forveksling likt regjeringens signaler mht homofili. Det snakkes toleranse, men dette er knallhard marxisme/sosialisme. Og for de som kjenner til hva marxismen har gjort i andre land (les deg opp på Russland og Etiopia) – vet en hvor dette ender om man nekter å innordne seg. Først mister man statsstøtten og gir en seg ikke da kommer neste skritt og til sist kommer ”politiet” og henter en hjemme og en ”dømmes” til den straff makthaverne finner for godt og dermed langt unna menneskerettigheter og god jus. I Etiopia gravde regimet massegraver! Dokumentasjonen finner du i artikkelen ”Hva er og vil sosialismen” – søkes opp i Google. Barne- og likestillingsdepartementet bør nå, i første omgang, stevnes av de berørte organisasjonene for norsk rett med bakgrunn i Grunnlovens § 2, samt andre relevante norske- og internasjonale lover.