Klipp og kommentarer, 07.07.2009


Fagfolkene drukner i byråkrati

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Aftenposten nett melder fra NTB 2. juli 2009: ”Lærerne bruker opp mot en fjerdedel av arbeidstiden i møter. Mange sliter dessuten med å få ro i klasserommet.
Norske lærere bruker 23 prosent av arbeidstiden på møter, viser en stor nasjonal undersøkelse om tidsbruk i skolen. Lærerne får ikke brukt like mye tid på undervisning og planlegging som de ønsker, viser de ferske rapportene.
Undersøkelsen viser blant annet også at lærerne i snitt daglig bruker en halv time på å få ro i klasserommet, og at uerfarne lærere kan risikere å bruke opp til det dobbelte, skriver Bergens Tidende. ”

De skriver videre at ting som var på plass i klasserommet for ti år siden – sliter de nå med å få på plass. Nå blir de mer og mer oppdragere av elver med sosiale problemer. Dette gir de store ”tidstyver.” I tillegg kommer stadig henvendelser fra foreldrene og flere oppgaver utenom undervisningen. De ønsker mer selvstendighet til skoleledere og mindre ”Unødig byråkrati og møtetid må reduseres”.

NKA kommenterer
I tiden før jeg gikk av som jordbrukssjef for kommunene i Nedre Setesdal i 2004 - fikk jeg mange interessante opplevelser med ombygging av byråkratiet fra det tidligere kommunale folkestyre – til mer lokalt selvstyre, men smadret lokalt folkestyre. Dette sa allerede T. Slungård V. (mangeårig medlem av KS og Nittedal formannskap) da Ny kommunelov kom i 1992 - tror jeg det var. Kommunene ble reorganisert og makta flyttet fra mange folkevalgte organ til en rådmannsstruktur med noen få hovedutvalg. Og så begynte kurser og møter i kø hvor det tydeligvis var en hensikt – nemlig å sentralisere makta, flytte den over i byråkratiets hender og sikre seg at friheten ble fjernet fra fagfolkene slik at sentralmaktas tanker kom på plass i fagfolkenes hjerner og bl.a. barna fikk de rette doser av de sentrale tanker. Det er det vi ser skje også med lærerstanden. Og inn i dette topptunge systemet, sørger man mer og mer å fjerne foreldremakt og myndighet – stikk i strid med Gr.l., menneskerettene og respekten for folkestyret. Det er veien til en totalitær stat som de rødgrønne staker opp med sin revolusjonære politikk ved lovgivning og byråkrati. Hvis de ”rødgrønne” får makten fire år til – og det som enda måtte være igjen av frihetstanker på den borgerlige side – ikke vinner fram – kan vi vinke farvel til all foreldremyndighet i form av frihet – og ta kampen som da må komme for fullt. I mellomtiden hjelper et råtnende skolesystem oss. Dette fungerer ikke snart lenger med mer uro og synkende skoleresultater. 20 % av barna kan snart ikke lese og regne – viser rapporter! Det er ikke lenge før vanlige ikke kristne foreldre også reiser seg til kamp for barna og deres oppdragelse og utdannelse. Dette rotet og kaoset kan ingen leve med i det lange løp. Det burde lærerne snart skjønne – slik som politikorpset, som nå reiser seg til kamp.

 

Finanskrisen er ikke over

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Aftenposten nett melder fra NTB 2. juli 2009: ”Guvernør Arnold Schwarzenegger har erklært unntakstilstand, og delstaten California er ikke i stand til å betale sine regninger. Californias guvernør Arnold Schwarzenegger erklærte onsdag formelt økonomisk unntakstilstand etter at delstatsforsamlingen ikke ble enige om et budsjett.
Unntakstilstanden betyr at delstatens myndigheter må begynne å utstede gjeldsbrev i stedet for å betale regninger, siden staten mangler 2,8 milliarder dollar i kassa.
For å spare penger har guvernøren bestemt at alle offentlige kontorer skal være stengt tre fredager i måneden, og at 235.000 offentlig ansatte derfor må ta tre dager fri uten lønn - - - Underskuddet på årets budsjett er endt på over 24 milliarder dollar, og lovgiverne har nå 45 dager på seg til å dekke det inn.”

Det er ytterligere oppslag (søkes opp i Google) i denne artikkelen i Aftenposten med titler som: Enorm gjeld truer verden, Europa frykter en tapt generasjon  og Shoppere skal redde New York


NKA kommenterer
I NKA har vi lenge påpekt at California (med verdens 6-8 største økonomi) er teknisk konkurs og at naturressursene under verdensøkonomien snart kan føre til at prisen på mat og råstoffer fyker i været igjen - med den rene priseksplosjonen og nye finansnedturer. Ytterligere årsaker ligger selvsagt i de enorme gjeldsbergene som flyter rundt, og nevnes bør også den voldsomme korrupsjonen som juristen Joly har påvist i sin bok om bl.a. Elfskandalen og mye mer. Alt dette gjør økonomien ytterst sårbar og fremtiden usikker.

Det betyr at man gjør klokt i å berede sitt ”hus” – sitt hjem og samfunn med mat og råstoffer av det som trengs. Har man noe kapital – er det videre klokt å plassere noe av det i gull eller også fast eiendom (”gull og grønne skoger”) som tross alt vil bevare en del av sin verdi om pengene fordufter i milliardklassen som vi har sett det nå.