Klipp og kommentar, 24.05.2009


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Evolusjonen som basis for marxismen

 

Teksten under er oversatt fra John Morris; ”The Young Earth; The Real History of the Earth – Past, Present and Future”.

 

”Jeg husker en av mine graduerte studenter ved University of Oklahoma, hvilken, som ung mann oppvoksende i Iran under Shaens regime, hadde blitt kommunist.

Som leder i studentkommunistpartiet, ble han tatt til Moskva for et års metning i kommunistisk tenkning. Vet du hva de lærte ham? Ikke Marx. Ikke Lenin. Hele året fylte de han kun med evolusjon! Evolusjon er et nødvendig fundament for marxismen. I følge marxisme, er evolusjon sant, og alle ting kommer av naturlige prosesser (materialisme er det marxistiske ord for dette) og evolusjonslærens fremgang gjennom tiden er uunngåelig.”

 

NKA kommenterer

Dette er altså flere totalitære og livsfarlige ideologiers basis og har ført til noe av det verste man har opplevd i Europa, Østen og delvis i Afrika. På undertegnede virker det som mange av de revolusjonære i Norge i dag er klar over dette – og derfor kjemper hardt - og nær sagt med alle midler for å få evolusjonslæra inn i folket, spesielt i barn og unge. Da slår man to fluer i ett smekk: man blir kvitt troen på Gud og Skaperen – samtidig som en svekker kristen motstandskamp om makten i menighet og samfunn og etter hvert overtar ledelsen og makten. Da er veien banet for deres totalitære tankebygninger. Resultatet blir noe helt annet enn de frie kristne velordnede demokratier Norge og Norden er kjent for.