Klipp og kommentarer, 23.10.2009Engelsk toppmilitær forsvarer Israels operasjon i Gaza

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Norge IDag har et oppslag 20.10.09 der ingressen er slik: ”En fremtredende engelsk offiser, oberst Richard Kemp, tidligere sjef for de britiske styrkene i Afghanistan sier følgende: – De israelske forsvarsstyrker (IDF) tok flere sikkerhetshensyn enn noen annen hær i historien.”


Videre leser vi:
Oberst Kemp sendte sin kommentar til presidenten for FNs Menneskerettighetsråd, belgieren Alex Van Meeuwen, ved avstemmingen om Goldstone-rapporten i Geneve. I et skriv til Van Meeuwen skriver Kemp: – Jeg er tidligere sjef for de britiske styrkene i Afghanistan, har tjent i NATO og FN, kommandert tropper i Nord-Irland, Bosnia og Makedonia og deltatt i Golfkrigen. Jeg har tilbrakt mye tid i Irak siden invasjonen i 2003 og arbeidet mot internasjonal terrorisme for den britiske regjerings etterretningskomité. Hr president, basert på min kunnskap og erfaring kan jeg si at under krigen i Gaza gjorde de israelske styrkene mer for å sikre sivile rettigheter i en kampsone enn noen annen hær i krigshistorien. Israel gjorde dette konfrontert med en fiende som forsettelig stilte sin militærstyrke bak den sivile befolknings menneskeskjold. Hamas og Hizbollah vil alltid ha folk som er beredt til å fordømme israelske styrker for krigsforbrytelser. De er dyktige til å arrangere og fordreie episoder.”

NKA kommenterer
Etter å ha lest Kemps beskrivelse av krigen i Gaza skjønner vi hva som foregår internasjonalt for å bakvaske det eneste demokratiet i Midtøsten, Israel. Store deler av Verden forteller heller ikke at jødene delte ut 2 millioner løpesedler i målområder for den israelske hæren, og de tok 10 000 telefonsamtaler til de samme områdene for å spare sivile liv. For å hindre sivile tap ble flere militæroperasjoner avbrudt mot Hamas hvilket bl.a. resulterte i en forlenget krig.
Få har vel lagt merke til at de to bolde Gaza-legene, Mads Gilbert og Erik Fosse, hadde deler av Hamas toppledelse stasjonert i kjeller på det sykehuset de jobbet (?) ved, Shifa sykehuset. Og disse to får topp skussmål av bl.a. Jens Stoltenberg. Antisemittismen er tungt etablert helt på toppen av den norske regjering i det norske storting og dermed i det norske folk.

Det er underlig å lese en kommentar til Gaza-legenes uttalte vestlige ensomhet under krigen – altså som det eneste talerør ut for ”palestinerne”: En Sivert Sæterbø skriver på Dagsavisen nett 29.01.09 følgende:
” Det er løgn og vrøvl at det ikke kom ut reportasjer fra Gaza under krigen. DW var inne flere ganger filmet og intervjuet over hele Gaza mens Gilbert & Co drev sin egen manipulerende nyhetskanal fra dette sykehuset. Verden er noen hakk større enn ensidig info fra norske medier som var utrolig ensrettet og useriøse som totalvurdering. Den aller beste og mest nøytrale infoen kom fra Aljazeera, arabernes egen nyhetskanal. De var de eneste som hele tiden også ballanserte sine nyheter med Israels eget syn på det skjedde.”

Men Norges statsminister er altså langt bedre orientert en oberst Richard Kemp? Kemp som forteller om dokumentarbare hendelser i Gaza.