Klipp og kommentar, 02.03.2009

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no


Skulkedirektøren

Fra Halvard Kvæven har vi mottatt dette klippet fra Bergens Tidende 06.02.09:

 

”Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde undergraver både skolens og foreldrenes autoritet når hun oppmuntrer elevene til ikke å gjøre lekser.

 - VI BØR KUTTE UT LEKSENE, sier utdanningsdirektøren i Hordaland. Det må hun gjerne mene. Men Kjellbjørg Lunde nøyer seg ikke med å kaste en brannfakkel inn i skoledebatten, hun sier også at elever og foreldre med loven i hånd kan nekte å gjøre hjemmelekser. Det er en oppmuntring til anarki i skolen.

Utdanningsdirektøren er bekymret for at hjemmelekser bidrar til å forsterke klasseskillene i samfunnet: Barn med ressurssterke og høyt utdannede foreldre får mer leksehjelp enn andre barn. Hun mener dessuten at elevene skal ha fri når de går hjem fra skolen, slik at ”familiene kan gjøre konstruktive ting sammen, i stedet for dette evige maset om lekser”.

SLIK TALER en typisk SV-politiker. Kjellbjørg Lunde har da også en fortid som stortingsrepresentant for partiet. Slik burde ikke en utdanningsdirektør tale. Skolen har sin myndighet fra foreldrene, det er undervisningsplikt, men ikke skoleplikt her i landet. Og endel foreldre vil mene at noe av det mest konstruktive en familie kan gjøre sammen er knyttet til hjemmelekser. (Uthevet av meg).

NKA kommenterer
SVs marxistiske tanker er at alle skal være like. De tror nemlig at det er det samme som likeverd. Eller som ”Animal farm” av G. Orwell sier det om likheten deres: Vi er alle like, men noen er mer like enn andre. Alle skal gå i takt, ett-to-ett-to, men noen må jo kommandere. Frie, fritt tenkende originale individer er det verste de vet. Derfor tilraner de seg makta i denne dyriske fremtidsvisjonen til Orwell. Kunne sosialistene makte det – ville de først gjøre alle like m.h.p. familieøkonomi – de er på god vei med alle typer beskatning – som gjør det vanskelig å bygge opp noe for familien og barna – etterslekta - om en ikke vil tulle bort verdiene på drikk, røyk, festing og familieoppløsning m.m. Så skal alle tenke likt – på tross av debatthysteriet deres. Debattene synes bare å være en måte å jevne ut og tilpasse seg på – så alle mener likt.

Siden en del fremdeles ikke vil med på opplegget deres, men tar seg av hjem, familie og barn og gir dem en god ballast og bærekraft med i livet av kunnskaper m.m. – må de sørge for å splitte familiene mest mulig og overta mest mulig av deres fellesskap og samarbeid fra barnehager til heldagsskoler og nå leksehjelp – slik at de også kan bli lik alle andre, slik som de bestemmer. Barn og foreldre bør være minst mulig sammen – og overføre slektenes visdom – synes utopien å være. De vet alt så meget bedre!

Men hvordan de skal få gjort alle barna like kroppslig slik at de blir like gode i idrett osv – er meg en gåte. Og det neste spørsmålet er om noen ville fylle idrettshallene for å se på at alle gikk i takt og like fort? Det minner meg om en diktator som drev på med ”hanemarsj” – og hele folket marsjerte lydige mot undergangen. Og hvordan man skal få gjort alle like gode i matematikk evt. norsk – forstår jeg heller ikke. Dessuten – ville noen lese disse bøkene sydd over en lest? Men jeg er jo heller ikke darwinist eller sosialist. Så da så – kan man ikke vente mer. Jeg burde hatt leksehjelp – og skrivehjelp for lenge siden!