Klipp og kommentar, 29.01.2008

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Kontantstøtten gir flere og bedre oppdratte barn

 

Nettavisen.no den 26.01.08 har et intervju med SVs familiepolitiske talskvinne og jordmor (!) May Hansen. Hun hevder der at i budsjettet for 2009 bør kontantstøtten opphøre og pengene overføres til pappa perm. Hun hevder og at Soria Moria erklæringen gir åpning for dette når det er oppnådd full barnehagedekning. Kontantstøtten vil koste kr 1,6 milliarder i 2008. Utvidelsen av en pappaperm i 2006 kostet 130 millioner kroner.

 

NKA kommenterer

Påstanden ”Kontantstøtten gir flere og bedre oppdratte barn” tror jeg kan dokumenteres i de familier der en slik støtte brukes rett inn som en del av familieøkonomien og der foreldre da får mer tid til barna sine. Og så er det selvsagt mange andre faktorer som i tillegg gir barn bedre oppvekstvilkår.

 

Et av de største problemene i norsk skole i dag, som selv sosialistene nå snart offentlig må innrømme alle sammen, er uro – dårlig oppdratte barn (og dessverre også mange dårlige lærere og dårlig pensumlitteratur). I tillegg er deler av pensum i skolen darwinistisk dreid, slik at barna lærer at de er det femte rovdyr – kan man da forvente ro i timen?

For å oppdra barn trenger man foreldre tilstede som kan gi dem oppdragelsen. Samtidig er jo dokumentasjonen svært tykk på at mor spiller en helt sentral rolle i starten av et barns liv, hun er også den som ammer med den melk som er reine antibiotikaen med mer.

 

En kunne også være fristet til å gå inn på de biologiske forskjeller mellom menn og kvinner (inkl amming), men de vil en tro jordmor May Hansen kjente til, selv om en kan bli i tvil. Styres hun her av en ideologi som ikke er til barnets beste, ikke til mors beste, ikke til fars beste og ikke til Norges beste?

 

Det blir et slit for norske foreldre når staten skal gi barna oppdragelse hvilket ikke er statens oppgave og som de vil skjøtte dårlig og staten gir barna en dårlig skole og dermed utvikles ungdommer med de økningene i dokumenterte problemer de har i dag bl.a. mht psyken.

 

Var man genuint opptatt av både familien inkl barna er den politikken man nå fronter fra sosialistisk hold – ødeleggende for Norge. Norge trenger arbeidskraft og barn blir arbeidskraft når de blir store og forhåpentligvis stabile mennesker! En kraftig re-omlegging av skattereglene mht barnefamiliene ville hjulpet her. En evnt. økning i kontantstøtten og utvidelse med flere år ville også hjelpe. Økning av engangsstøtten ved fødsel, slik Kåre Willoch ønsker vil også bidra positivt.

 

En oppsummering av regjeringens ”Soria-Moria erklæringen” blir oss til del fra Aps Edv. Bull:

”På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i sin bok ”Kommunisme og religion”, utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.” Og videre ”Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst.” Og til sist ”Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk.”