Klipp og kommentar, 25.04.2008


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no
 

Overrasket bør man ikke være når alle sover

I følge avisen Vårt Land sier Gjønnes: ”- Godt politisk håndverk, fastslår fylkesmann Kåre Gjønnes overfor Vårt Land. Han ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som har lagt svært mange av premissene for stortingsmeldingen ”Staten og Den norske kirke” som fredag passerte kongen i statsråd. - Det betyr mye både for Den norske kirke og for samfunnet for øvrig at politikerne klarte å samle seg på denne måten, sier Gjønnes. Han mener at det ikke er mye som skiller stortingsmeldingen fra rapporten som Gjønnesutvalget la fram for to år siden: - Hovedretningen er den samme. Jeg opplever dette som et langt skritt fremover slik at Den norske kirke kan fungere godt, sier Gjønnes.”
Og Vårt Land skriver videre: ”Lena Larsen var muslimsk representant i Gjønnes-utvalget, og er til daglig stipendiat ved Senter for menneskerettigheter. Hun er ”veldig fornøyd” med forliket som stortingspartiene inngikk torsdag: - Det er et skritt i riktig retning at religionsfriheten er sikret. Den norske kirke er nå et selvstendig trossamfunn som tar egne avgjørelser, og ikke minst ligger religionsfriheten i at de andre trossamfunnene nevnes i grunnloven.”

Noen sier også om saken at de er overrasket over det brede forliket i Stortinget.

NKA kommenterer
Det er ikke til å undre seg over at et slikt forlik blir Norge til del – når de som skulle og burde vokte Grunnloven, enten prøver å ødelegge den eller sover. Da kan den Onde selv få på plass sine endringer som går i retning av en totalitær stat. Gjønnes var jo med og vippet Norge inn i EØS i sin tid – så her ligger det, etter min mening, negative tradisjoner for å underminere vårt lands Grunnlov!
Lena Larsen nevner at religionsfriheten nå etter forliket ligger i Grunnloven. Hun nevner ikke at religionsfriheten fra før var innbakt i Grunnlovens § 2 og dermed er hennes utsagn ikke riktig.

Skal Gjønnes og andre som lar seg bruke (?) til å rive vår gml konstitusjon fortsette på sin vei? ”Lenins nyttige idioter” er et begrep.
Noe annet er om man ikke må spørre seg om det kan finnes en agenda unndratt offentligheten, når det gjelder omstruktureringen av Norge, som den vanlige nordmann ikke får innsyn i? Det er intet nytt under solen!