Klipp og kommentar, 25.01.2008

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Signaleffekten fra biskopenes nattverdbord

 

Forsker Norvald Yri skriver i et leserinnlegg i Norge IDag den 24.01.2008:
Under siste Bispemøte ble det høyt og tydelig slått opp i media at alle biskopene samlet seg ved alterringen for felles nattverd. En kunne ikke unngå å tenke på en viss signaleffekt av biskopenes felles nattverdstund.” (…) ”Men både Bibelen og vår reformatoriske arv gir troende full frihet til å ordne seg med møter, gudstjenester, nattverdsamlinger og kristen dåp slik de ut fra samvittigheten er overbevist om. Det nye testamente kjenner bare ett prestedømme, det alminnelige. De fleste reformatoriske kirker følger denne forståelse. Alle typer tjenester, også forstandertjenesten og bispetjenesten, springer ut fra dette ene prestedømme av troende kristne.”

 

NKA kommenterer
Det er en uhyre viktig observasjon som her gjøres om at alle biskoper går til alters sammen. Det er et signal om at også de biskopene som skal være i mot homofili egentlig er for. Hadde de vært i mot hadde de ikke inngått i et samarbeid i et kollegium med vranglærende prester som lærer at praktisert homofili ikke er synd. De ville da heller ikke ha gått til alters sammen med de som ”eter og drikker seg selv til dom”, siden de vet at disse homofili-aktivistene offentlig sier at praktisert homofili er godtatt av Gud. Det skjer nok at et ”menneske prøver seg selv” før nattverdsmåltidet og han der er sammen med en som ikke gjøre det og at han andre så eter og drikker seg selv til dom”, men en slik samlet nattverd med alle biskoper virker som et kraftig signaleffekt også om de sakene de da såkalt skulle være dypt uenige om – allikevel ikke er av en så alvorlig karakter.

 

1. Korinterne 11, 23-29 forteller oss hva nattverden er:
”For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt dere, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere; gjør dette til minne om meg!
Likeså også kalken etter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg! For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.
Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod. Men hvert menneske prøve seg selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken! for den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme.”

 

I all enkelhet betyr det som er skrevet til nå over, så vidt en kan se, at det ikke lenger finnes norske biskoper innen DNK som kan ha et åndelig tilsyn med en prest som vil leve og lære etter Guds Ord. En vordende prest vil heller ikke ha en biskop som han kan la seg innsette av – han har regelrett fått yrkesforbud inn i DNK. Men han kan allikevel være prest for Gud!

 

Legg derfor merke til Norvald Yris avslutning: ”Men både Bibelen og vår reformatoriske arv gir troende full frihet til å ordne seg med møter, gudstjenester, nattverdsamlinger og kristen dåp slik de ut fra samvittigheten er overbevist om.”
Det er altså Guds Ord som er rettesnoren – ikke den til en hver tid rådende tidsånden.

Det er trist at DNK ikke lenger holder seg til Grunnlovens § 2 og inntil DNK igjen kommer dit hvor troen har sitt opphav så må hver enkelt mann og kvinne bekjempe denne vranglæren og innrette seg i sammenhenger som ikke går på troslivet løs! For det er ikke noe galt med Bibelen, Guds Ord – men det er mennesket som har fordreid Guds Ord og dermed drar mennesker med seg til doms.