Klipp og kommentar, 21.09.2008


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Giske støtter homofil kirkelobby

Vårt Land melder 18.09.08

”Kirkeminister Trond Giske gir penger til et nettverk som vil at kirken skal vie homofile.

3. og 4. november – bare noen få dager før Kirkemøtet går av stabelen – arrangerer «Nettverk for likeverdig samliv» seminar i Trondheim om hvordan de skal forholde seg til den nye ekteskapsloven. Flere sentrale personer i nettverket har gjort det kjent at de fra og med 1. januar vil trosse Kirkemøtets vedtak og står klar til å vie homofile og lesbiske par. (…) En av dem er Gard Sandaker Nielsen, mest kjent for å ha trosset Oslo-biskop Ole Christian Kvarme og inngått partnerskap i Kampen kirke fredag. I tillegg er han leder i Åpen kirkegruppe, ansatt i Kunnskapsdepartementet, Ap-politiker og styremedlem i Nettverk for lesbiske og homofile sosialdemokrater.
Opprørsprestene får god støtte på veien i sin kamp for snarlig homoekteskap i Den norske kirke. Kultur- og kirkeminister Trond Giske og barne- og likestillingsdepartementet Anniken Huitfeldt støtter seminaret med til sammen 150.000 kroner. Dette skjer til tross for at regjeringspartiene i forbindelse med behandlingen av den nye ekteskapsloven, lovet å holde fingrene av fatet og ikke presse kirken til å innføre vigsel på homofile og lesbiske par.
– Hvis du ser på foredragsholderne så er det klart at dette er et seminar med en klar pro-homoagenda, sier Olav Skjevesland, preses i Bispemøte.
Giske avviser kritikken: – Vi støtter veldig mange forskjellige tiltak innenfor kirkelig virksomhet uten at det innebærer noe politisk tilslutningsvedtak. Summen er dessuten så liten at den ikke har vært oppe til politisk behandling, men alt er i sitt skjønneste orden.”

 

NKA kommenterer

Homofiles arbeidsmetoder for samfunnspåvirkning er vel kjent både fra Norge og fra utlandet, som du også vil se det i ”Relatert stoff” øverst i saken. Det vanlige er at en liten gruppering utøver en sterk lobby virksomhet og ofte er det politikere som enten lar seg presse eller er enige i saken.
Men la oss i denne omgang kort se på Trond Giskes uttalelse: ”– Vi støtter veldig mange forskjellige tiltak innenfor kirkelig virksomhet uten at det innebærer noe politisk tilslutningsvedtak.” Til dette er det å si:

1. Trond Giske har et styringsverktøy å forholde seg til og det er primært Norges Grunnlov som er rett av første rang – altså en rett som er overbygning for all annen rett i Norge og dermed er Norges rettsbasis. I Grunnloven leser vi i § 2 at Norges stat er tuftet på ”evangelisk-luthersk” og dermed kommer naturlig bibelens syn på menneske og dermed homofilien inn som overordnet rett for Giske. Bibelen forbyr homofili – følgelig kan heller ikke Giske på lovlig vis gi økonomisk pengestøtte til det som Norges Grunnlov forbyr. Giske har altså brutt sin egen lovbasis og dermed er ikke alt i skjønneste orden og saken har en politisk slagside.

2. Regjeringen som Giske er en del av har som sin plikt også å ta vare på folkehelsa i vårt land. Og det er svært lite diskusjon om fakta som viser at homofile miljøer i Norge er et arnested for spredning av HIV – flere får sin dødsdom i slike miljøer. Dette burde tilsi at foreninger som vil dette HIV problemet til livs bør få god støtte fra staten for eksempel søndagsskolen – der de lærer en mann og en kvinne i et monogamt offentlig ekteskap til døden skille dem ad.

3. Anniken Huitfeldt har de samme problemer som Giske i denne saken siden hun også har bevilget penger til aktører som fører an mot Bibel og Grunnlov.

 

Det som vil stoppe slike lobbyister og deres våpendragere er til syvende og sist at Gud sier at nå er grensen nådd. Det kan være nærmere en vi aner – og den dagen da vil Norge få kjenne hva det vil si å bli lagt under Guds dom. Vi fikk en forsmak i 5 år fra 1940-45 – denne gangen kan det bli verre?

Det at Giske og Huitfeldt ønsker å tvinge annerledes tenkende med pengemakta viser hvilken ånd de støtter seg på det er ånd med liten å og ikke Den Hellige Ånd. Så er det slik at det er Den Hellige Ånd som til sist går av med seieren, men Djevelens ånd har en evne til å forblinde og lure oss mennesker inn i synder som får store konsekvenser – se bare på hva som skjer med HIV smitten i enkelte miljøer. Det er dødens politikk vi ser utspiller seg i regjeringskorridorene om dagen.