Klipp og kommentar, 19.04.2008

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no19.04.08


Redaktørene stemmer på Ap

NTB melder 18.04.08 at det er 46 % av norske redaktører som stemmer på Arbeiderpartiet. Dette sier professor Frank Aarebrot at er alvorlig. Venstre får en oppslutning på 19 %, Høyre 16 % og SV 10 %. De andre partiene liger under ”sperregrensen”. Undersøkelsen er bestilt fra Nordiske Mediedager i Bergen fra Respons.

NKA kommenterer
Med denne oversikten fra Nordiske Mediedager i Bergen er det er god grunn til å kikke seg etter alternative nyhets- og kommentar kanaler for den enkelte mann og kvinne som ønsker å få et bilde av samfunnet og samfunnsutviklingen. Og alternative medier er viktig ikke minst for dem som ønsker å endre samfunnsutviklingen i en, for Norge, god retning igjen.
For eksempel har NrK lenge vært kjent som en kanal som i stor grad på flere områder driver politisk journalistikk, en kan bare se på dekningen av Midtøsten konflikten. Denne dekningen av den 1. Libanonkrigen i 1982 (26 år siden!) en viet en egen dokumentarfilm, der blant flere, også Odd Karsten Tveits dekning for NrK av denne krigen ble gjennomgått med en knusende dom av NrKs journalistiske jobb pga manglende objektivitet. Ingen er fullt ut objektive, men har var det brudd på den objektivitet man kan forlange av en dekning, bl.a. ble det flere ganger påpekt grove fakta feil, men disse ble ikke rettet opp av NrK. Dekningen fra NrK den gang er på linje med Arbeiderpartiets holdninger til Midtøsten konflikten i dag. Fakta ble og blir holdt tilbake, ved dekning av Midtøsten konflikten, og vinklingene gjøres ofte slik at sannheten fordreies til dermed og blir en usannhet. Det er intet nytt under solen.

Fra Sverige har vi i flere tiår fått høre at venstresiden har hatt hegemoniet i mediene (ca 70 % av journalistene var plassert på venstresiden) og vi har overført denne kunnskapen også til Norge, selv om vi ikke fikk slike undersøkelser her på berget før i 1999 – men da viste dette seg å stemme godt med de svenske forhold.

Det som kan ”skremme” en mer er jo at de redaktørene fra Venstre, Høyre m.fl. ofte ikke er noe alternativ til de medier som er dominert av Ap redaktører – det har utviklet seg en konsensus på flere viktige saker mellom disse grupperingene – slik at de lar viktige fakta ligge i saker de omtaler og dekker. En kan kort nevne Midtøsten konflikten, Ny ekteskapslov, homofili og ødeleggelsen av Norges Grunnlov.
Det norske folk lar seg lure av mediene og dette liker vel de færreste? En får håpe den norske mann i hus og hytte blir klar over den svært subjektive og lite faktaorienterte journalistikk som bedrives i mange norske mediehus i nær fremtid!