Klipp og kommentar, 16.06.2008


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Kristentro gir politisk frihet

 

Klippet fra Dagen 04.06.2008. Artikkelen er en del av et stort 2 siders oppslag som heter: ”Kinesiske kristne vil fram i lyset.” Det er indirekte en kraftig advarsel mot å avkristne våre vestlige samfunn, inklusive Norge. Da forsvinner vår frihet.

Red. NKA

 

Ingressen sier: ”Innbyggerne i Vesten har frihet fordi samfunnslivet er bygget på et kristent fundament. ”

 

Steinar Opheim skriver i Dagen: ”Slik lyder konklusjonen til Hsu, som er tidligere TV-journalist for den kinesiske kanalen CCTV. For flere år siden begynte han å leite etter årsakene til at de vestlige nasjonene ga innbyggerne større politisk og personlig frihet enn den han selv erfarte i Kina.   

- Folk i Vesten er ikke større frihetselskere enn andre. Likevel har de vestlige samfunnene lykkes best i å gi innbyggerne vedvarende frihet. Mitt ønske var å finne svaret på hvordan dette var skjedd. Jeg oppdaget da at friheten må bygges på et fundament av absolutte sannheter. I Vesten har dette fundamentet vært den kristne troen. Jo mer jeg leste om arbeidet for frihet i Vesten, jo mer fascinert ble jeg av hvordan gudstroen hadde vært en del av det hele, forteller Hsu til Christianity Today.”

 

Han håper at kristenfolket i Kina skal få samme betydning som de kristne gjorde det i Europa for mange hundre år (1100-1200) siden hvor de stod for et undervisningsmiljø som ga ”menneskelig frihet slik den er gjenspeilet i reformasjonen, renessansen og opplysningstiden” sier Hsu og avslutter med og ”understreker samtidig at det ikke er arbeidet for politiske endringer som er det viktigste for de kristne. Det sentrale i vårt arbeid er ikke politikk, men å vise mennesker vei til frelsen, sier han.” DM

 

 

LYS / NKA kommenterer

Under atskillig motstand — ikke minst fra teologer, men også mange politikere har man i mange år kjempet mot uforstand og frafall som ville sanere vår kristne Grunnlov — ikke minst § 2 — som oppfylte Bibelens løfte til det norske folk: ”Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tilgift.” Når Bibelen sa at ”- får da Sønnen frigjort eder — da blir I virkelig fri”, så var ikke det ut fra Skriften bare den åndelige frihet, personlige frihet, men også vårt folks frihet. Og nettopp det fortalte vår norske historie oss, ikke minst det som skjedde fra Hans Nielsen Hauge og fremover da for eks. N.J. Tvedt og O.G.Ueland fikk gitt Guds Ord fritt løp i 1842 — en frihet som nå er i ferd med å gå tapt, fordi man ikke gidder å se og etterfølge fedrenes tro. (Se bladet LYS Nr. 3 – juni 2008)

 

På skuldrene av mange tidligere slitere i Guds rike forstod en dette som denne journalisten forstår. Han forstår på bakgrunn av en dyp ufrihet, undertrykkelse og all mulig elendighet i Kina. Undertegnede fikk en viss opplevelse av det i revolusjonens Etiopia i tiden fra 1974-75 samt 68-erne i studietiden. Og en opplever det grusomt at vårt kjære fedreland mer eller mindre sovende skal la seg forføre inn i frafallet og gamle vonde sosialistiske tankebygninger som vil ta fra oss all frihet — fra den personlige til den nasjonale og frihet til å drive misjon til verdens ende til Jesus kommer igjen.

 

Vi har hevdet — og fryder oss over dette vitnesbyrd fra kineseren, at det er i de kristne nasjoner det virkelig finnes frihet — også religionsfrihet - som vi har hatt det her i Norge under Gr.l. § 2.

Vi må aldri bli trett av å minne vårt folk om hvilken historisk frihetsarv vi har etter fedrene — også ”vi når det blir krevet” slår leir om denne arven og ikke skusler den bort i intellektuelt, virkelighetsfjernt teologisk tåkeprat. Bibelen sier kristenfolket skal være ”sannhetens støtter og grunnvoll”. Så la oss stemme i Landstad sangen på nr. 11 i Sangboka:

 

”Gud, la ditt Ord i nåde lykkes Og vokse både dag og natt, Men kveles og med rot opprykkes Hver vekst du ikke selv har satt! All Satans løgn og lærdom knus. Med Ånd og sannhet fyll ditt hus!

 

La ingen falsk profet forville Oss bort i nattens bitre nød! La ingen lærdom vrang forville Vår trøst av Jesu dyre død! Jag bort hver ulv i saueham! Å hyrde god, vokt dine lam.

 

Løs opp de tåkeslør som spinnes Av uforstand og mannevidd! Slå ned alt hovmod som her finnes, Gjør vantro stum, som volder strid! Driv hykleri til helved bort! Alt sant og godt la vokse stort!

 

Ditt ord så dyrt for oss er vunnet Ved dine sterke vitners blod. Det er som tapt, men er gjenfunnet, Vi har den skatt og perle god .For denne gav de allting hen, Gud hjelp oss å bevare den!

 

La Ordet gå i arv og eie Til våre barn i tusen ledd, Og vise oss de rette veier Til liv i nåde, trøst og fred, Og lede alle inn til Gud, Så har det ført sin gjerning ut!”

 

Klikk deg igjen inn på www.Kommentar-Avisa.no og les om kristenarven.