Klipp og kommentar, 15.01.2008

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Sier nei til å bo i ”Palestina”

 

I følge Norge IDag den 14.01.08 svarer 62 % av israelske arabere at de ønsker å forbli israelske borgere. Spørsmålet de ble stilt var: ”Vil du foretrekke å bli borger i Israel eller i en ny palestinsk stat?” 14% ønsket å oppgi sitt israelske statsborgerskap.

 

 

NKA kommenterer

Det er intet nytt under solen. Gir du et menneske valget om det vil bo i et diktatur eller i et demokrati vil de fleste velge demokratiet. Det er da allikevel en forutsetning at mennesket forstår i sitt hjerte hva alternativene innebærer.

I Norge for eksempel skjønner svært få i dag at Norges lovgivning går i retning av diktaturet. Og svært få her i landet har erfaring med hva et diktatur i bunn og grunn er – og så er vi gladelig med på for eksempel å underminere hele vår konstitusjon slik Trond Giske legger opp til ved å fjerne § 2 i Grunnloven. § 2 er Norges Rettsfundament og garantien for utøvelsen av menneskerettighetene også i Norge!

Norge IDag skriver også at det på Gaza-stripen er arabere som ”savner israelerne, fordi Israel er mer barmhjertige enn bevæpnede palestina-arabiske menn som faktisk ikke vet hvorfor de kjemper - det er organiserte forbrytelser.”

I FNs nasjonalforsamling sitter det et flertall av diktaturer – og vil styre også over demokratier. Disse landene har et fravær av menneskerettigheter som ble dannet på grunnlag av Bibelens Ord om mennesket og samfunnsoppbygningen som var nødvendig.