Klipp og kommentar, 14.07.2008


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Sverige vil avlytte Russland

Sveriges nye overvåkingslov for datatrafikk (FRA-loven som skal gi tilgang til e-poster og telefonsamtaler) har fått mange til å lure på om Sverige går i retning av en mer totalitær stat. Nå viser det seg, i følge Svenska Dagbladet, at ca 80 % av Russlands datatrafikk (både til og fra Russland, i følge svensk etterretning) går i kabler gjennom Sverige! Og det skal være regjeringen, forsvaret og andre myndigheter som trenger den informasjonen om Russland.

Informasjonen over er tiet i hjel i Sverige for ikke å tirre den Russiske bjørn. Opplysningene som de vil få fra denne overvåkningen skal bl.a. benyttes til fortsatt høy kunnskap på området og for å kunne utveksle informasjon fra andre vestlige land.
Noe av datatrafikken er allerede flyttett fra svenske servere og over til finske grunnet den nye svenske loven, det skal gjelde finsk e-post trafikk.

NKA kommenterer
Her hjemme i Norge synes det offisielle establishment å ta forholdet til Russland atskillig roligere en Sverige gjør det. Norge har ikke lenger noe forsvar, vi er sterkt involvert i nordområdene mht de store natturresursene der og vi er ute av stand til å forsvare oss. Vi pleier ikke vårt forhold til USA på en god måte og regjeringen syder over av marxistisk tenkende mennesker som synes å ha langt større sans for totalitære regimer enn for regimer som bygger på frihet under ansvar, slik Norge har mht sin Grunnlov.

Og norsk APs historie er ikke god mht deres toneangivende ledere. Vi hadde Edv. Bull, nestformann i Det norske Arbeiderparti rundt 1925, som var erklært marxist.

Så hadde vi ”Landsfaderen” Einar Gerhardsen, som det er satt spørsmålstegn ved mht hans hjemkomst til Norge under krigen og ved hans opphold på Grini. Og før dette det brukkne geværs politikk før den 2. verdenskrig.

Vi hadde også en Arne Treholt som hadde en utstrakt kontakt med KGB (på 70- og 80tallet) – og norske aviser var etter hans arrestasjon fulle av spørsmål om ikke det kunne sitte flere ”Treholter” meget sentralt i AP.

Hva er det med Aps sjel som gjør at de trives i slike totalitære kretser? Det kan du lese mer om i denne linken: Hva er og vil sosialismen.

 

Til sist skal en håpe at svenskene ikke også har til hensikt å bruke innsamlet informasjon til å forfølge annerledes tenkende – vi begynner å se både i Sverige og i Norge slike forhold.