Klipp og kommentar, 13.10.2008


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Oppkobling til fascismens og katolisismens Europa?

 

”Sikkerhet = EU-medlemskap” lyder overskriften i Aftenposten 02.10.08. Det er Michael Tetzschner, Oslo Høyres leder, som har dette som overskrift på sin kronikk, der ingressen lyder: ”Høyre og Ap bør erklære at de ikke kan godta et regjeringsgrunnlag som utsetter en ny norsk søknad om EU-medlemskap, skriver Michael Tetzschner i denne kronikken.

Mye av Tetzschners begrunnelse for et norske Eu medlemskap er basert på de seneste aggresjoner fra Russland bla i Georgia.

 

NKA  kommenterer

I all korthet kan en spørre Michael Tetzschner, fra det tidligere verdikonservative Høyre:

Hva har Norge med å integrere seg i det fascistiske Europa som også har pavemakten med den totalitært tenkende katolisismen (husk bla Bartholomeusnatten der 100 000 franske protestanter (hugenottene) ble drept av katolikkene.)?

Norge er etter Grunnlovens § 2 et ”evangelisk-luthersk” land og dermed på full kollisjonskurs med de tanker Tetzschner forfekter! Grunnloven gir også grunnlag for fengselsstraff for dem som medvirker til en slik suverenitetsavståelse. Bør snart hele det politiske lederskap inn til soning?

 

Har Michael Tetzschner glemt NATO pakten? Er ikke flere sentrale EU land medlemmer i NATO? Stoler han ikke på dem slik at han først må bli deres fulle venner med ”hud og hår” før de kommer oss til unnsetning? Har historien vist Norge at vi har mye å hente av vennskap nede på kontinentet? Nei, sjansen er dessverre større for at Frankrike og Tyskland kommer hit på uønsket besøk for å sikre seg energi fra et Norge som har dette om Russland for eksempel stenger av gassen til Europa. La oss ikke glemme våre gamle allierte i England og USA.

 

 

- Avskoging koster oss mer enn finanskrisen

 

Dette er overskriften i Aftenposten 10.10.08. Aftenpostens innledning er slik: ”Den globale økonomien taper mer på avskoging enn den pågående finanskrisen, fastslår rapport bestilt av EU.” Videre står det: ”Rapporten anslår de årlige kostnadene ved avskoging til mellom 20 og 40 billioner kroner.” Og: ”Tapene på Wall Street som følge av finanskrisen, anslås i dag til i overkant av ti billioner kroner, ifølge Sukdev.” Pavan Sukdev er lederen for studien og er økonom i Deutsche Bank.

 

NKA  kommenterer

Endelig ser vi en topp-økonom som har litt bakkekontakt og dermed er litt jordnær. Nå er det slik at den globale økonomien er fundert på klodens biologiske grunnlag – så en avskoging (i stor skala) i seg selv vil underminere vår felles økonomi. For eksempel vil Kina få, og har i dag, store problemer relatert til sin avskoging og det er i grunnen kun et tidsspørsmål før disse ødeleggelse for alvor vil sende sjokkbølger inn i både kinesisk og internasjonal økonomi.

Grådighet er en grunn til avskogig, den samme som nå finanskrisen preges av, men også feilslåtte ideologier som setter den biologiske basis langt langt nede på prioriteringslisten vil giss kloden store økonomiske utlegg som vi selvsagt ikke har kapital til å kjøpe oss ut av, fordi ”gullet” som skulle ligge til grunn for kapitalen er ødelagt!

Man snakker i enkelte kretser om en gullstandard når man skal sikre en internasjonal sunn økonomi, men den baserer seg alltid på det som naturgrunnlaget gir oss. Det står det mye om i Bibelen – og man vil gjøre svært klokt nå å ta frem denne Boken for å både lese om økologi og om hva som kan gjøre et menneske mindre grådig!

Vil du ha et raskt blikk inn i hva naturforvaltning er så tar du en kikk på denne linken: Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur. Naturforvaltning blir aldri en utgått fagdisiplin.