Klipp og kommentar, 05.05.2008


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no
 

Human-Etisk forbund i utakt med folket
Styreleder i Human-Etisk forbund Åse Kleveland uttaler til Dabladet 23.04.08: ”Når statsoverhodet skal ha et spesielt forhold til èn tro, signaliserer det at denne er bedre. Det splitter og skaper avstand.” Hun uttaler dette i forbindelse med at Trond Giske (partikollega av Kleveland) ble innkalt til audiens hos kong Harald i forbindelse med bl.a. forslag til endring av Grunnlovens § 4 og med påfølgende avtale mellom partiene på Stortinget om § 4.
Levi Fragell, tidligere leder i Human-Etisk forbund, er i samme Dagbladoppslag også dypt skuffet over kong Haralds fornektelse av religionsfrihet.

NKA kommenterer
Det skulle bare mangle at Human-Etisk forbund ikke er skuffet. De har jo i flere tiår kjempet for at Norge skulle tilbake til verdiene før førkristen tid – dvs da hedenskapet rådet med utsetting av barn etc. Humanetikk er nemlig ikke annet en at man bygger sin basis på de menneskelige verdier. Disse verdiene har ikke et fast referansepunkt, men basisen vil endre seg med hvilke mennesker som skal bestemme den rådende ”verdinorm” til enhver tid. Zimbawes statsoverhode har en norm, Russland Putin en annen og Lars Gule en tredje norm. Det er sprengkraft i ideologier - så å bygge ideologier på en menneskelig basis er svært farlig!

Kong Harald vil at en norsk konge skal bekjenne seg til Kristus og da sikkert ut i fra den kunnskapen han besitter av norsk og annen historie. Kong Harald tok på mange måter innersvingen på maktapparatet denne gangen og vi må be om at de norske Grunnlov får forbli det verdifundament den har vært og er for Norge og som et fyrtårn ut i den store verden. De statsledere som Norge har i dag bedriver mye nedrivning av det norske lovfundament, fordi de nok hater Norges korsmerkede flagg med alt hva det symboliserer! Men 17. mai skal de feire, ellers ville deres agenda blitt stilt åpenlyst til skue?

Grunnlovens § 2 har nettopp innbakt religionsfriheten i sin lovparagraf, for den som vil se det da: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Grunnlovens § 2

Det er et regelrett angrep på den norske stat vi er vitne til om dagen fra ulike hold! Angrepene (bl.a. på Norges Grunnlovs basisparagrafer) rammes av norsk lov, men domsembetene er i stor grad besatt av rettspositivistiske dommere som har fjernet seg langt fra norsk lovgivning basert på naturretten.