Klipp og kommentar, 03.07.2008


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Salmonella epidemi i Danmark

 

Tusenvis er rammet av salmonella-smitte i Danmark og smittekilden skal fortsatt være ukjent.

Dette er det verste utbruddet av tarmbakterien salmonella på 15 år, i følge den danske avisen Politiken. Det er også store mørketall, for det er 330 dansker som har fått salmonella diagnosen – men man regner med at for hver påviste smittede så kan man gange med 10 – altså er 3 300 smittet! Ingen vegetarianerer er denne gangen blant de registrert smittede.

Og de smittede er i alle aldre og kommer fra hele Danmark.

 

I følge Matportalen.no er Salmonellose en sykdom som smitter gjennom inntak av forurenset mat og vann, eller kontakt med infiserte dyr eller mennesker. Bakterien er svært hardfør og overlever i kjølte, fryste og tørkede produkter. Den dør ved varmebehandling som for eksempel koking og god steking.

De vanligste symptomene er diaré, magesmerter, feber og nedsett allmenntilstand. For småbarn, eldre og personer med nedsatt immunforsvar, kan sykdommer være alvorlig. Sykdommen fører svært sjelden til dødsfall.

NKA kommenterer
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at mer en 300 000 nordmenn reiste på ferie til Danmark i fjor. Det har til tider også vært et økt fokus på produkter fra Sverige og salmonella tallene fra våre broderfolk er ikke pen lesning for den som er barn eller eldre – altså de som er mest utsatt for at denne type smitte skal gi alvorlige komplikasjoner.
Det er allikevel slik at vi de senere årene også har fått inn multiresistente bakterier som er svært vanskelige å knekke om de først har kommet inn i et menneske og de kan gi alvorlige problemer også med døden som følge. Så her gjelder det for alle å ta sine forhåndsregler.

Norge har hatt og har nok fremdeles, internasjonalt, en spesielt god mathygiene. Det skyldes bl.a. den desentraliserte produksjonsmåten her til lands, småskalabrukene og at vi har relativt god kontroll (kontrollen var langt bedre før og norske myndigheter spiller på noen områder hasard med nordmenns helse!!!) med import av fòrmidler og levende dyr. Men mange nordmenn tar en ”egenkontroll” og handler på egen risiko i for eksempel Danmark. Det kan bli en dyrt kjøpt erfaring.
En ny undersøkelse fra
EU's fødevareagentur, Efsa viser at 7,7 procent af alle danske slagtesvin er smittet med salmonella. Mens Finland var salmonellafrit, da den omfattende undersøgelse blev fortaget i 2006 og 2007, var henholdsvis 1,3 og 0,3 procent af svinene i Sverige og Norge smittet. På europeisk nivå er ca 10 % av svinene bærere av salmonella. (Kilde: Politiken 09.06.08)

Et annet poeng en også skal nevne er at smitte statistikken for annet en kjøtt er på vei oppover som for eksempel salat, krydder etc. Derfor er økt hygiene på kjøkkenet blitt svært aktuelt, en kan skjære i infisert kjøtt (og så steke kjøttet godt slik at det blir ok) og deretter lages salat med samme kniven og så er det i gang!