Klipp og kommentar, 31.10.2007

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Dødehavet tørker ut

Richard Oestermann skriver i Norge IDag den 29.10.2007 følgende: ” – Dødehavet - verdens laveste sted og mest saltholdige sjø - er i ferd med å forsvinne. Forskere mener det bare er snakk om 40 år - før sjøen er borte.” Videre nevnes det at en vannkanal fra Rødehavet til Dødehavet kan være en løsning, men dette er flere skeptiske til, fordi det kan gi en dårlig blanding av havvann med de enestående mineralske forekomster det er i Dødehavet. Og bedre tilgang fra Jordan elven er det en ønsker seg aller mest.
Avslutningsvis i oppslager skrives det: ”- Det vil ta 10 år å bygge en slik kanal, sier den jordanske geologi-professor, Elias Salameh. Og om 10 år vil Dødehavets vannstand ha gått ned med ytterligere åtte meter, en katastrofe for kystlinjen, grunnvannsressursene og fuktigheten i området.”

NKA kommenter
Dette som her Oestermann skriver er interessant ut i fra en grunn og det er profetien som står å lese i Esekiel 47, 1-12. Her står omtalt bl.a. en stor bekk som skal renner fra Tempelet i Jerusalem og deretter ”renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet*; og når det ledes ut i havet, blir vannet der sundt.” (* Havet er her Salthavet eller Dødehavet som noen noe misvisende kaller det.) Det står også i denne profetien at fiskere skal stå fra En-Gedi til En-Egla'im, men saltutvinningen skal ikke ta slutt. Dette området er i dag rikt på salter og mineraler og store livsviktige gjødselforekomster finner vi også i Salthavet og områdene rundt.

 

Per i dag er det en forstudie i gang, finansiert av Verdens Banken for å utrede en kanal fra Rødehavet til Salthavet og kanalen er beregnet å koste mer en kr 1000 milliarder. Høydeforskjellen fra start til ende på kanalen vil eventuelt bli omkring 400 meter. Det jobbes også med å lage avsaltingsanlegg og alt dette til sammen skal kunne skape mer liv i det berørte området.

 

Det spørs om ikke menneskene (kanalbyggerne) her prøver å komme Skaperen i forkjøpet – hvilket kan indikere at det kan være kort tid til denne omtalte bekken vil se dagens lys?

For den som leser Bibelens profetier og venter på oppfyllelsen varsler hendelsene rundt Salthavet om at noe stort snart vil skje! Det blir ikke siste gang verdens medier vil bruke sin tid på dette området! For denne profetien om Salthavet har et Messias lignende innhold, hvilket varsler at samtidig med at Salthavet blir friskt skal Lov gå ut i fra Jerusalem i 1 000 år! Det har altså store overpolitiske toner dette med å gjøre Salthavet friskt og vi vil som nevnt skjønne det når det skjer.

 

Les linken: Planer for å gjøre Salthavet (”Dødehavet”) friskt. for mer informasjon.