Klipp og kommentar, 29.05.2007

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

De leter etter sin Skaper... og han er rett for deres øyne!

 

Verdens Gang nett melder 28.05.07 at 50 norske forskere er klare for verdens største eksperiment på CERN-laboratoriene ved Geneve.

 

Konkret gjelder det planlagte forsøk i den snart ferdige 27 kilometer lange partikkelakseleratoren LHC der forskerne jakter på universets minste byggesteiner. Ved CERN har de knyttet til seg 6.500 forskere fra 500 universiteter i mer enn 80 land. I høst er partikkelreaktoren ferdig og da skal protoner og kjerner av blyatomer drives opp i en fantastisk hastighet i hver sin retning i tunnelen for så å krasjes med hverandre. Kollisjonen skjer i en hastighet av 99,9999991 % av lysets hastighet og da ”flyr” protonene 11.000 runder i tunnelen i løpet av ett sekund. Man håper på et mini ”Big Bang” for så å analysere hva som var status rett etter det stor Big Bang som man hevder var for 14 milliarder år siden.

Mot slutten av oppslaget skriver Verdens Gang følgende: "Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det kom fra. - Så fundamentalt er det." Farid Ould-Saada er professor ved Universitetet i Oslo.

 

 

NKA kommenterer

Legg merke til uttalelsen til Farid Ould-Saada, den burde få alle mennesker i ”et nu” til å forstå hvilket spørsmål denne forskningen prøver å finne svar på: Hvor kommer vi fra? Dette evige spørsmål driver forskerne!

Hadde de samme forskerne slått opp i Bibelens 1. Mosebok fra kapittel 1 og utover så ville disse ”foreldreløse barna” funnet svaret på det de leter etter. Men isteden prøver en å frembringe partikler og fenomener slik de var i milliontedelet av et sekund etter det man benevner Big Bang. Hele CERN komplekset koster det kr 8 000 000 000 årlig å drifte, hvilket er prislappen for forskningen relatert til stedet hvor det sies at halvparten av verdens partikkelfysikere arbeider.

For 160 millioner norske kroner ble det 28.05.07 åpnet et Creation Museum i USA – der vil mange forskere ved CERN-laboratoriene finne sine svar – men vil man reise dit?
CERN-laboratoriene ligger like ved Alpene og man kan skue Mont Blanc som strekker seg mot himmelen, i mot en himmel skapt av ham som også skapte vår planet med det for øye at ”alt var såre godt”… resten av historien kjenner du. En dag vil vår Skaper avslute denne tids husholdning og da er det eneste spørsmålet som stilles: Trodde du på Jesus Kristus? Alle andre spørsmål blir da irrelevante.
I Guds Ord kan vi lese om Han som sendte sin egen Sønn hit til jord: ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene. Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev
morgen, første dag.” (1. Mosebok 1, 1-5) Slik startet det hele…