Klipp og kommentar, 22.03.2007

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Norge i Dag har disse sentrale oppslagen på nettet 20.3.2007:

 

Israel vil ikke møte Norge
”Mye tyder på at regjeringens sololøp i Midtøsten har ødelagt Norges muligheter for å megle i Midtøsten. Israel har avlyst et planlagt møte med statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet.
Sent i går kveld fikk Johansen beskjed om at israelsk UD avlyser et planlagt møte som han skulle ha med utenriksråd Aron Abramovich.”

NKA kommenterer
Der fikk Norge den første direkte smell av jødene for sine antisemittiske holdninger som er både totalitær og undertrykkende. Det passer for så vidt til den ideologi som etter mitt syn er både mot Grunnloven og for mer eller mindre utilslørt kommunisme. Nå så vi hvordan det gikk med Valla og hennes Israelboikott – se artikkelen av Gjerde i NKA – så kan man jo tenke seg hva som blir ut av dette at man som eneste stat i verden går foran og godkjenner terrorregimet til Hamas. Glem ikke at både Kina og Russland nå ruster for fullt og at USA og NATO allerede har hendene fulle og vil snart få enda mer å gjøre. Hva da med lille nedrustede Norge uten mat og andre depoter? Se også: Israel, folkenes og Norges forhold til Israel

 

Senterpartiet og SV kritiserer APs kirkemodell
”Arbeiderpartiet vil ikke ha kristen statsreligion, men vil at staten skal styre kirken. Det vil ikke Senterpartiet og SV.

Dette lukter av et forsøk på kompromiss som skal roe ned ulike grupper i partiet, sier SV, om Arbeiderpartiets kirkespagat.”
Så vil Sp beholde evangelisk luthersk off. religion, men fortsetter å regjere sammen med disse hedenske kreftene.

NKA Kommenterer
Det er en ting de alle sammen har glemt – og det er at det er Grunnloven – Konstitusjonen – som konstituere Stortinget – ikke en midlertidig folkevalgt forsamling som sitter noe år og så er borte. Det er ikke de som har fullmakt til å forandre Grunnloven og dens ideologi!  Gr.l. § 112 – tideligere § 110 – forbyr noen å endre Gr.l. ånd – som nettopp er § 2 og den ”evangelisk lutherske lære” som off. religion. Men denne ”lovløse” forsamlingen – folkevalgt aldri så mye - som nå regjerer bryter Gr.l. og tror at om de oppnår 2/3 flertall for sine endringer, så har de lov til det. Det sier altså ikke § 112. De bør være gjenstand for Riksrett – men det har de kanskje sikret seg ved å oppløse i sitt nylige vedtak om å sanere Lagting og Odelsting. Om Sp. kan en bare tilføye at ”man protesterer for all verden, men følger med på ferden” etter at feminismen har erobret makten i partiet.

 

Måtte gi tapt for jussen
Biskop Ole Christian Kvarme måtte gi tapt, og bispedømmerådet har nå bestemt at den homofilt samlevende presten Svein Josefsen likevel skal jobbe som prest i Oslo bispedømme. Grunnen er at bispedømme har et juridisk ansvar for å gi ham jobb.”

NKA kommenterer
Så ga biskop Kvarme etter og biskop Skjevesland sitter musestille som det aldeles ikke sømmer seg for preses i DNK i kamp på liv og død. Og biskop Kvarme burde selvsagt ikke gitt etter for jussen. Han kunne som apostlene og Luther sagt: Man skal lyde Gud mer enn mennesker og at det er ikke tilrådelig å handle mot sin samvittighet – for ikke å si Guds Ord. Dette som nå skjer på løpende bånd i menighet og samfunn vitner om at vi som nasjon er ”satt på glatte steder” (Salme 73) - og det er bare ”dei truandes bøner” og megen bønn – som kan redde nasjonen vår og misjonsbasen Norge fra undergang. ”Det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne.” (Esaias) Øksen ligger allerede ved roten av treet – for den som vil se.

Men vi ser også løfterike hendelser som tyder på at Gud har reist seg og lytter til ropene fra de mange fortvilte troende barn rundt om i landet. Se også: Hvem avsatte LO sjefen?