Klipp og kommentar, 20.07.2007

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Stemmeplikt 

 

Avisen Dagen skriver 18.07.07: ”KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad viser til at det ved lokalvalget var under 59 prosent som ikke brukte stemmeretten.

- Det er et svakhetstegn ved demokratiet at oppslutningen ved valgene går ned. Innfør en stemmeplikt der personer som ikke stemmer blir straffet økonomisk. Skattelette til de som stemmer er en måte det kan gjøres på, uttaler Ropstad.”

Ropstad nevner også at det bør kunne bli aktuelt å miste stemmeretten for en periode dersom man ikke stemmer.

 

 

NKA kommenterer

For det første er det ved et hemmelig valg mulig å stemme blankt om man ikke har noe en kan stemme på med god samvittighet. Ønsker man å endre dette griper man inn i selve personfriheten til den enkelte borger.

 

For det andre er dette en klar totalitære tankegang som også strider mot Grunnloven som gir hver borger denne retten - som selvsagt ikke han eller andre kan ta fra oss. Under Grunnlovens punkt ”C. Om Borgerret og den lovgivende Magt”, lyder § 50 første ledd slik: ”Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, som senest i det Aar, Valgthinget holdes, have fyldt 18 Aar.”

 

For det tredje kan det hende at bl.a. Ropstad bør vende blikket innover mot seg selv sammen med sine kolleger som driver og river ned Grunnloven i Norge og aktivt sprer relativisme (likegyldighet), slik at bl.a. folk ikke lenger orker å høre på dem. Tillit er noe man gjør seg fortjent til og ikke noe man tvinger folk til å gi en! Grunnloven burde vært pensum for en politiker som vil mer en å legge frem ikke gjennomarbeidede saker, men tiden er slik at mange saker i dag som legges frem er direkte statsfientlige.

 

De andre forslagene i dag om endring av stemmerettsalderen ned til 16 og evt. 12 år (Aarebrot) retter tankene helst mot solstikk på tross av sommerkulden. Tanken føres videre til Bibelens ord i Esaias 3-4 om ”kvinner og barn og guttekåthet” som skal styre. Det blir et vanstyre.