Klipp og kommentar, 11.03.2007

 

 

 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Juryordningen skal fortsette for å sikre rettssikkerheten

 

Aftenposten skrev i ingressen den 6.3.07: ”Tre legdommere i Gulating lagmannsrett ville ha sikringstiltak mot Quang Minh Pham (34),

som i helgen ble tatt med liket av Mohamed Ahssain i bilen. De ble nedstemt av fagdommerne.”

 

NKA kommenterer

Dette er èn enkelt sak, men vi blir stadig oftere vitne til at fagekspertisen ikke utøver det skjønn som enhver sak er belagt med.

Og i kjølevannet av slike grove feilvurderinger skades både offer og tiltalt!

Det er på tide at folket igjen begynner å ta til motmele når de såkalte ”jussens mestere” eller skal vi kalle dem positivister (de som ikke

kjenner menneskets vesen), sier at juryordningen truer rettssikkerheten. Det er det motsatte som er tilfellet.