Klipp og kommentar, 10.02.2007

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Professoren varsler katastrofe

Norge IDag, www.idag.no, skriver at VG skriver dette i sitt oppslag etter utbruddet i England av H5N1, menneskets verste fiende siden Svartedauden og de store epidemier – dersom viruset lærer seg å smitte fra menneske til menneske.

Norge IDag skriver videre: ”Sannsynligheten for det er stor, mener forskerne. Etter utbruddet i England sier Norges fremste influensa- og vaksine-forsker, professor Lars Haaheim ved Influensasenteret på Universitetet i Bergen, følgende:
- Det fremstår stadig tydeligere at fugleinfluensaen kan utvikle seg til en pandemi som spres med enorm fart fra menneske til menneske. Det er radikale uttalelser fra en ansvarlig forsker.
Da vi snakket med Haaheim uken før, ville han ikke si et ord, og var ikke begeistret for våre spørsmål som antydet slike perspektiver.
Nå kritiserer han selv myndigheter og media over to sider i VG. De har en for slapp holdning og trodde at fugleinfluensaen var borte- fordi det ikke stod noe i mediene lenger. Men dette gjaldt norske medier.”

Haaheim skal også ha brukt uttrykket ”en global, mikrobiologisk tsunami” om det en kan risikere å oppleve.

NKA kommenterer
Ansvarlige politikere, byråkrater og for så vidt de som stemte inn politikerne og ansatte byråkrater i posisjon vil komme i et underlig lys den dagen befolkningen etterspør leveranser fra norske beredskapslagre av mat. De vil ikke få noen slike leveranser fordi det ikke finnes slike lagre! Ordene ”ikke finnes” har liten betydning i dag og forstås ikke, men når realiteten bak dem blir praksis da fylles ”ikke finnes” av erfart innhold.

Det skulle være nok å ta en rask titt på Mat: Mindre kornlagre - høyere kornpriser, Vil ha beredskapslager for korn og http://home.online.no/~lar-hoeg – så ser man at bildet av norsk sårbarhet også når det gjelder mat til sivilbefolkningen er overhengende.

Det er flere senarier som kloke folkevalgte bør være forberedt for, det ene er en fugleinfluensa pandemi. Det vi med stor grad av sikkerhet i dag kan si er at et eller flere av de fryktede senarier kan dukke opp langt raskere en vi til daglig liker å tenke over.

Vi skal ikke lenger tilbake en til omkring 1980 da verdens forskere ble sjokkert da de fant at bakterier (seg i mellom) kunne utveksle resistens gener via et lite organ – det skapte sterk bekymring. De kunne ikke lenger stole på den inndelingen de hadde gjort av bakterieverdenen og som de hadde undervist sine studenter i.
I dag er resistens problematikken mot antibiotika et daglig problem verden over.
Naturen overgår hva mennesket har oversikt over og menneskenaturen tar også innersvingen på oss om vi ikke søker den Levende Sanne Gud som kan gi oss visdom til å leve i den naturen vi er satt.