Klipp og kommentar, 10.01.2007

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Biskop åpner for mørklagte kirker

 

I følge flere medier siste uken skal biskop Odd Bondevik ha luftet tanken om å slå av flomlys på kirkene og nekte kirkefolk bilgodtgjøring som en miljøpolitiske symbolhandling.

 

 

NKA kommenterer

Det blir mer og mer tydelig at biskopene ikke angriper miljøondet og heller ikke med rett våpen, nemlig der det angripes skal og da ved bruk av Guds Ord. Guds Ord er klart når det gjelder vår forbrukerholdning og fordømmer i sterke ordelag overforbruk.

Men roten til overforbruket hører vi sjelden om, man har tvert i mot kuttet ut å nevne bl.a. folkesynder som pornografi, barnedrap (abort) og utukt i ulike former. Det passer seg liksom ikke inn blant siviliserte mennesker å nevne det Gud sier er synd for mennesker av i dag – og billedlig talt har mange av prester /biskoper allerede slukket flombelysningen som skulle lyst opp hver en krok i et menneskets sjelsliv for Den store og allmektige Gud.

 

Det blir da en ”skjebnens ironi” når kirkens primas foreslår å stenge av flomlysene på våre kirker som en symbolhandling, det får en til å tenke på at det flomlyset som er viktig det har biskopene slått av for flere år siden! Den lille strømmen som krikene bruker er også fornybar og kanskje trenger folk i dag flombelysning for å igjen finne frem til kriken, Guds hus – men da må Guds hus (bedehuset) ikke være fylt med fortapelsens forherligelse!

 

Det er hevet over en hver tvil at også det norske samfunn ikke lenger setter tæring etter næring også sett i en global kontekst, siden verden ”der ute” sulter – men la oss høre biskoper som nettopp da trekker linjen fra synden – via overforbruket og til Nåden som kan bli oss syndere til del. Hans Nilsen Hauge prekte synd og nåde og hans venner var måteholdne i sitt forbruk og reinvesterte i ny virksomhet. De hadde også et stort fokus på landbruksproduksjonen, det burde vi alle lære av.

 

Les hva 1. Timoteus 6, 7-11 sier til oss mennesker:

…for vi har ikke hatt noe med oss til verden; det er åpenbart at vi heller ikke kan ta noe med oss derfra; men når vi har føde og klær, skal vi dermed la oss nøye; men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt; av lyst dertil har somme faret vill fra troen og har gjennomstunget seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!”

 

Da sitter vi alle i ”glasshus” med vårt forbruk, men la oss få opp det riktige alternativet for å komme tilbake til Sannhets erkjennelse ikke bare små lyseslukk. Det vil kreve et kraftig oppgjør med likestillingstanken, samlivstenkningen etc etc . Der er Bondevik ikke enda – la oss håpe han kommer dit og det raskt!