Klipp og kommentar, 09.11.2007

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 

 

 

Krev respekt for Grunnloven! 

Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (MR-O) skal i følge et oppslag i Dagen.no 07.11.07 kreve at kristne motstandere av kjønnsnøytral ekteskapslov viser respekt.

 

MR-O viser til Stortingsrepresentantene Marianne Aasen Agdestein (Ap) og Eva Kristin Hansen (Ap) som skal ha fått veldig mange både e-poster, sms-er og telefoner fra kristne som går imot en kjønnsnøytral ekteskapslov. De to hevder at noen av henvendelsene kan karakteriseres som trusler og hets.

MR-O sier at ”– Formen på noen av innleggene viser mangel på respekt. Jeg er opptatt av at vi skal respektere kristne som ser på dette som et verdispørsmål. Jeg forventer den samme respekt tilbake, sier hun til Dagbladet.”

 

NKA kommenterer

Her er det flere interessante aspekter.

  1. MR-O og de to Stortingsrep. er på full kollisjonskurs med sin egen Grunnlov der det står følgende i § 2: ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.” Og hva står det i Bibelen om dette med homofili? Jo, i Romerbrevets kapittel 1 vers 26-27 står det: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst etter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.” Dette er altså synd mot Gud Skaper og vil dermed medføre Fortapelsen om man ikke sier til Gud at dette er synd og ber om tilgivelse.
  2. Det er å forvente at en statsråd og flere Stortingsrepresentanter viser respekt som sitt lovgrunnlag, Grunnloven! De skal lage og utøve sin offentlige gjerning basert på ”Statens offentlige Religion”, står det. Og den er, står det, ”evangelisk-luthersk”. Enklere kan det ikke nedfelles i en Grunnlov. Altså vil de som evnt. vedtar en slik lov bryte Grunnloven, den som står over andre (”rett av første rang”) lover i Norge.
  3. Er homofili en bærekraftig livsstil? Bibelen forteller oss at dette er å drive ”skjendselsverk” og da er det ødeleggende. Det er også slik at slekten ikke kan føres videre med denne livsstilen.
  4. Respekt skal man møte alle mennesker med, men det er ikke respektløst å vise til hva Bibelen, Guds Ord sier om denne konkrete saken – det er jo det styringsverktøy lovgiverne har å bruke. Dermed skulle utredningen om kjønnsnøytralt ekteskap ikke vært påbegynt.
  5. Er et kjønnsnøytralt ekteskap et ekteskap per definisjon? I følge 1. Mosebok er et ekteskap - mellom èn kvinne og èn mann og igjen er dette fundamentet for Grunnloven og lovgiverne! Det er jo ikke uten grunn at homofilien var forbundet med Straffelovens § 213, med inntil ett års fengsel for menn, i Norge helt til 1972.
  6. Les: Grunnloven er rett av første rang. (Tittelen kan søkes opp i Google.)