Klipp og kommentar, 05.03.2007

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

NLM kutter 15 til 22 årsverk 

 

Utsyn melder 1.03.07 at ”NLM sier trolig opp mellom 15 og 22 personer. I tillegg skal et ukjent antall årsverk fjernes ved naturlig avgang.”

 

De skriver videre: ”I går fikk de ansatte ved NLMs hovedkontor mer konkret beskjed om konsekvensene av det stramme budsjettet for 2007. 15–22 personer blir trolig sagt opp, var meldingen fra fungerende generalsekretær Ernst Jan Halsne til staben. Oppsigelsene skjer i første rekke ved organisasjonens hovedkontor, kretsene og blant forkynnerne på sentralt nivå.

Halsne beklager i en pressemelding sterkt at Misjonssambandet må gå til det skrittet å si opp enkelte ansatte. Han er opptatt av at organisasjonen skal ivareta de som rammes på en best mulig måte.”

 

NKA kommenterer

Dette synes ikke å være de siste problemene NLM møter og det kan synes som om dette måtte komme. Organisasjonen har spilt en viktig rolle i misjonen her hjemme og i utlandet i mer en 100 år, men de siste 20 årene har man mer vært opptatt av på sentralt hold, å spille fiolin med de ”store gutta” og ikke tråkke ”the establishment” på tærne. Det gjelder bibeloversettelsen av 1978, kvinnelig stemmerett i generalforsamlingen og nå sist foreslo NLM å sidestille kristen og humanisme i en ny Grunnlovens § 2 – hvilket er et svik både mot Norge og mot misjonen – her skal man da billedlig talt fusjonere NLM med Human-Etisk Forbund.

Gjennom dette håpet man nok å sikre seg en god strøm av penger fra det offentlige m.fl., hvilken annen grunn har man? Men så oppdager man at samfunnsproblemet som heter ”en stengt lommebok for misjon” også når dem! De brennende hjerter har en åpen lommebok til et arbeid som er i tråd med Guds Ord, avviker det derifra åpnes lommeboken i andre retninger for en troende.

Regner man med at NLM, forsiktig regnet vil en tro, har ca 7 000 personer innen for sine rekker skulle 10ende gi store krone summer. Regner man en gjennomsnittslønn på ca 350 000 og for et antall på 4 000 familier og regner 10ende etter at 34 % skatt er fratrukket blir det kr 92,4 millioner! Snakker man fremdeles om oppsigelser etter et slikt regnestykke må nok tiltaket for å rette opp skuta hete ”tilbake på Ordets grunn!” I Norge har NLM et omfattende arbeid med rundt 3 000 foreninger og forsamlinger fordelt på 16 kretser, av dette var det i 2005 – 1 534 misjonsforeninger, 160 misjonslag og 22 misjonsforsamlinger - så et anslag på de 4 000 familier er nok svært nøkternt og kan kanskje dobles og da får vi en 10ende på kr 185 millioner? For få år tilbake var Kretsenes gaveinntekter fra fellesinnsamlingene og fra foreningene rundt kr 90 millioner.

 

Økonomisk koster det ca kr 500 000 å holde et årsverk i gang altså tilsvarer 22 årsverk kr 11 millioner, og da må en også innkalkulere at ved et frafall på 22 årsverk vil frafallet av disse også redusere muligheten for en potensiell inntekt og motsatt! Så det man sparer i lønnsutgifter er nok ikke en reel innsparing, fordi man kan forvente redusert inntjening samtidig!